Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Regio Friesland: benefiet voor vlindertuin

Regio Friesland organiseert in samenwerking met de Soroptimistclub Friesland-Noord een concert met de sopraan Mijke Sekhuis en de gitarist Jonas Skielboe. De opbrengst van het concert komt ten goede aan een van de 12 Landschappen: It Fryske Gea. Deze vereniging voor natuurbescherming gebruikt de schenking voor een educatieve vlindertuin in Eernewoude. Het concert vindt zondag 22 mei plaats op de Fogelsangh State te Veenklooster en begint om 15.00 uur.


Het liedrecital Componistenbrieven is samengesteld rond de cyclus Letters from Composers (1968) voor sopraan en gitaar van de Amerikaanse componist Dominick Argento (°1927). De componist laat in deze cyclus brieven van een aantal grote componisten muzikaal tot leven komen: Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Chopin, Puccini en Debussy schrijven liefdesbrieven, maken zich boos, doen hun beklag over zakelijke beslommeringen of weten niet waar het heen moet met zichzelf en de wereld. Mijke Sekhuis en gitarist Jonas Skielboe combineren deze cyclus met muzikale hoogtepunten uit het werk van deze briefschrijvende componisten zodat een gevarieerd en toegankelijk programma ontstaat.


It Fryske Gea

Fryslân is rijk bedeeld met prachtige natuur. De unieke wadden, de kleurige graslanden, de meren en plassen, de moerassen, de paarse heide, de bossen. Fryslân is dan ook de provincie met de meest gevarieerde natuur van Nederland. It Fryske Gea zet zich in voor die Friese natuur. Een goed leefmilieu voor mens, plant en dier staat daarbij voorop. Dat betekent rust, ruimte, schone lucht en gezond water.


It Fryske Gea beheert momenteel meer dan vijftig verschillende natuurgebieden verspreid over de hele provincie. Het is daarmee een van de twaalf particuliere natuurbeschermingsorganisaties waarvan er in elke provincie één is. Elk met een eigen karakter, maar allemaal met hetzelfde doel: het beschermen van natuur, landschap en cultureel erfgoed bij u in de buurt.


Soroptimistclub Friesland-Noord

Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen. De unie maakt deel uit van de serviceorganisatie Soroptimist International en kent een wereldwijd netwerk van bijna 100.000 vrouwen, verspreid over een groot aantal landen in alle continenten. In Nederland zijn in vele steden en regio's clubs gevestigd met tevens een club in Curaçao en Suriname. De Soroptimistclub Friesland-Noord is een van de oudste Soroptimistclubs van Nederland.


Fogelsangh State

Fogelsanghstate is een opengesteld particulier buitenhuis. Sinds de bouw in 1646 vererfde het huis steeds; het werd nooit verkocht. Op dit moment is het eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten.Fogelsangh State, Veenklooster weergeven op een grotere kaart


Fogelsangh State, Kleasterwei 1, VeenkloosterEntree
€ 20,- / gratis (Vrienden van het Lied)


Entreeopbrengst komt ten goede aan een educatieve vlindertuin in EernewoudeWebsites
» It Fryske Gea
» 12 Landschappen
» Fogelsangh State
» SoroptimistVerslag
» zie hierVvhL - KVK-nr. 40445139