Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Uitslag auditie 2014

Op 1 november vond in Utrecht de jaarlijkse auditie plaats voor de Vrienden van het Lied. Er hebben 9 duo's geauditeerd. Ondanks enkele mooie prestaties vond de jury het niveau niet toereikend genoeg om een duo toe te laten tot de solistenlijst. De jury bestond uit Elly Ameling, Rudolf Jansen, Irene Maessen, Reinild Mees en Hanneke de Wit met als voorzitter Lodewijk Meeuwsen.

Er waren veel luisteraars op de auditie afgekomen. Op een gegeven moment waren alle 50 plaatsen bezet en moesten er nog stoelen bijgeplaatst worden. Met veel belangstelling volgde het publiek de inspanningen van de kandidaten. Aan de hand van de lengte en intensiteit van het applaus kon de publieksvoorkeur vrij goed afgemeten worden. Er ging een golf van verontwaardiging door de zaal heen, toen de juryvoorzitter de uitslag bekend maakte: geen van de kandidaten kon toegelaten worden. Lodewijk Meeuwsen gaf hierbij een uitgebreide toelichting en schetste op openhartige wijze de zorgvuldige besluitvorming van de jury. Na de eerste uitkomst op grond van de beoordelingscijfers is er uitgebreid over de liedduo's gediscussieerd. Vervolgens kwam er een nadere heroverweging en werden de cijfers er opnieuw bijgepakt. Het eindresultaat werd echter niet beter. De jury was unaniem in haar oordeel, dat geen van de duo's voldoende kwaliteit bezat voor de solistenlijst van de Vrienden van het Lied.

De kandidaten worden als liedduo beoordeeld en moeten als duo voldoen aan het belangrijkste criterium, namelijk: in staat zijn om het publiek gedurende een liedrecital te blijven boeien. Het verschil in beoordeling door de jury vergeleken met de reacties door het publiek komt vooral, omdat de meeste luisteraars naar de vocalisten luisteren. Voor minder getrainde oren is de kwaliteit van zanger en begeleider als geheel moeilijker te beoordelen.

Hanneke de Wit sprak de kandidaten nog toe in het Nederlands en in het Engels, vanwege de vele buitenlandse deelnemers. Zij kon hun troosten en een handreiking bieden door te vertellen, dat zijzelf pas na een tweede auditie was aangenomen. Het bestuur van de Vrienden van het Lied is veel dank verschuldigd aan Eugenie Ditewig voor de goede organisatie en aan Lodewijk Meeuwsen voor het zorgvuldige juryberaad.

VvhL - KVK-nr. 40445139