Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Actie ledenwerving en cadeaubon

Een van de meest succesvolle ledenwervingsacties - ook bij andere verenigingen - is de actie 'Lid werft lid'. Wij verwachten dat door een persoonlijke benadering van potentiële belangstellenden het aantal nieuwe leden snel zal groeien. Het bestuur verzoekt haar leden dringend deze actie op te pakken. Bij het aanmelden van vijf nieuwe leden ontvangt u een kleine attentie. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie en/of informatiemateriaal dan kunt het secretariaat (vriendenvanhetlied@gmail.com) benaderen.

Hier leest u de voordelen van het lidmaatschap nog eens.

Cadeaubon

Daarnaast hebben we een nieuw initiatief ontwikkeld om meer mensen met onze vereniging kennis te laten maken, en wel de cadeaubon voor een gratis kennismakingsconcert. Deze actie is bedoeld om mensen die u kent, die nog nooit naar een huisconcert zijn geweest en daar wel in geinteresseerd zijn, over de drempel te helpen. Daarna verwelkomen we ze graag als nieuw lid natuurlijk, maar ook als betalende bezoekers als ze (nog) geen lid willen worden.

Deze cadeaubon kost € 10 euro en heeft voor de ontvanger de waarde van € 17,50 euro, het bedrag dat een niet-lid betaalt voor een van onze huisconcerten. U kunt de cadeaubonnen bestellen bij de penningmeester Frans Eggink (fmeggink@hetnet.nl) of via het seretariaat (vriendenvanhetlied@gmail.com). Graag uw naam, adres, postcode en woonplaats vermelden en het aantal gewenste cadeaubonnen. Daarnaast maakt u het bijbehorende bedrag (het aantal gewenste cadeaubonnen maal € 10) over naar rekeningnummer NL70INGB0000326329 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Lied, Amsterdam o.v.v. Cadeaubon(nen). Na ontvangst van het geld worden de bonnen u direct toegestuurd.

U kunt de cadeaubon(nen) ook aanschaffen op een huisconcert bij de contactpersoon.

de cadeaubon

VvhL - KVK-nr. 40445139