Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Alternatieve invullingen voor concert

Voor 2010 bestaat het programma van de meeste afdelingen uit twee concerten en wordt er een alternatieve invulling aangeboden voor het derde programma. Hiervoor worden vijf mogelijkheden geboden:

 

1. Liederenrecital door gevorderde conservatoriumstudenten
Het advies is om het programma te laten invullen door twee studenten met een of twee begeleidende pianisten.

 

2. Liedquiz
Aat Klompenhouwer heeft een boeiende audiovisuele quiz samengesteld op liedgebied. Na afloop van de ALV 2010 op zaterdag 24 april heeft hij deze quiz ook gehouden. De reacties waren zeer positief. Dit kan met en zonder pauze gedaan worden. Aat neemt zelf geluid, beamer en projectiescherm mee.

 

3. Discotabel-programma
Aan de hand van zijn enorme collectie cd's op liedgebied, waaronder 125 opnames van de Winterreise, kan Aat Klompenhouwer een programma maken in de trant van Discotabel. Dit kan met of zonder pauze plaatsvinden.

 

4. Lezing Mozart-liederen
In het Mozart-jaar (2006) heeft Dinant Krouwel als musicoloog enkele malen een lezing gegeven over de liederen van Mozart. Deze voordracht met cd-voorbeelden kan het beste zonder pauze worden gegeven en duurt maximaal een uur.

 

5. Subsidiëring of particuliere sponsoring
Heeft de afdeling mogelijkheid om subsidie te krijgen of is er iemand in de afdeling die de kosten van een concert wil dragen, dan kan de Commissie Concerten zoals gebruikelijk de solisten faciliteren. In overleg kan de geldschieter zijn wensen aangeven voor een bepaalde solist. De afdeling moet hierbij uitgaan van een bedrag van 700 euro.

  

VvhL - KVK-nr. 40445139