Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Verslag Algemene Ledenvergadering 2013

Op zaterdag 20 april vond de Algemene Ledenvergadering van 2013 plaats in de Witte Huisjes te Bunnik. Ondanks de lage opkomst was het een geanimeerde bijeenkomst. Er is vooral gesproken over de ledenwerving, concerten door conservatoriumstudenten en het werk van de Artistieke Raad. Het verslag van de ledenvergadering kunt u hier lezen: ALV 2013 notulen.Aan het einde van de lunch was er een presentatie van bijzondere projecten, die in de regio's hebben plaatsgevonden.

Cora de Kovel, contactpersoon van de Veluwe, hield een enthousiast verhaal over het Wolf-concert in Nunspeet. Op zaterdag 8 december gaven studenten van het ArtEZ -conservatorium een concert met bijna alle liederen uit het Italienisches Liederbuch van Hugo Wolf. Lodewijk Meeuwsen was hierbij als docent betrokken en noemde de meerwaarde van deze uitvoering in Nunspeet en het vervolg in Rotterdam tijdens de Hugo Wolf dag onbetaalbaar.

In Wageningen vond vorig jaar in mei een scratch-workshop plaats gecombineerd met een leden-voor-leden-concert. Deze dag werd zeer gewaardeerd door de deelnemers. Duetten en grotere ensembles vormen een belangrijk onderdeel van de liedkunst. Ali Hendriksen, contactpersoon en zangpedagoge, schreef een mooi verslag.

Robert Koch probeerde al enkele jaren een leden-voor-ledenconcert te organiseren in Utrecht. Helaas waren er steeds te weinig deelnemers. Dinant Krouwel bood toen aan om een workshop te geven aan de leden, die graag liederen wilden uitvoeren. Op die manier kun je met weinig deelnemers toch een mooie middag krijgen. Dinant is bereid om dit ook in andere afdelingen te doen, waar te weinig animo is voor een leden-voor-ledenconcert. Robert Koch schreef een kort verslag.

Aat Klompenhouwer is blij, dat contactpersonen nieuwe wegen inslaan. Er is veel mogelijk binnen de vereniging. Hij vertelt enthousiast over de afdeling Friesland, die met veel succes een concert heeft georganiseerd met de Soroptimisten. Deze samenwerking is goed voor de publiciteit en voor de ledenwerving. Tenslotte wijst hij graag op de lezingen, die de afdelingen kunnen boeken. Dinant Krouwel heeft een lezing paraat over Mozart-liederen, Aat zelf over Schubert's Winterreise of over Hugo Wolf en Peter van der Waal over Nederlandse liedzangers rond 1900. Al deze lezingen worden uiteraaard geïllustreerd met luistervoorbeelden.


Achter de Oude Dorpskerk (Bunnik) uit de 13e eeuw bevinden zich De Witte Huisjes.Notulen
» download (pdf)


Uitnodiging en stukken
» zie hierVvhL - KVK-nr. 40445139