Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Algemene Ledenvergadering 2016

De jaarvergadering van 2016 vindt plaats op zaterdag 23 april in Bunnik. Het is altijd een levendige bijeenkomst, waarin teruggeblikt en vooruitgeblikt wordt op de diverse activiteiten van de vereniging. De aanwezige leden, veelal actief als vrijwilliger binnen de VvhL, krijgen veel inside-informatie over het reilen en zeilen van de Vrienden van het Lied.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in De Witte Huisjes, Kerkpad 3 in Bunnik. De ALV is van 11.00 - 13.00 uur. Na afloop is er een gezamenlijke lunch. Deze biedt ruimschoots gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het lied, ervaringen uit te wisselen met contactpersonen en te praten met bestuursleden en commissieleden.

Voor treinreizigers is er vanaf het treinstation de haal- en breng-service. Leden die aanwezig waren bij de vorige jaarvergadering krijgen de vergaderstukken thuisgestuurd. U kunt deze vanaf 1 april inzien en downloaden via de website en ook aanvragen via het secretariaat.
In verband met de catering horen we graag of u komt. Gelieve dit uiterlijk 16 april door te geven aan het secretariaat via info@vvhl.nl.


Kerkpad 3, Bunnik weergeven op een grotere kaart


Achter de Oude Dorpskerk (Bunnik) uit de 13e eeuw bevinden zich De Witte Huisjes.

Stukken
» Agenda ALV 2016 (pdf)
» Notulen ALV 2015 (pdf)
» Jaarverslag 2015 (pdf)
» Financieel overzicht 2014-2017 (pdf)
» Toelichting financieel overzicht (pdf)

VvhL - KVK-nr. 40445139