Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Verslag Algemene Ledenvergadering 2016

Op zaterdag 23 april vond de Algemene Ledenvergadering van 2016 plaats in de Witte Huisjes te Bunnik. Het was een gemoedelijke bijeenkomst, die ondanks een extra koffiepauze, ruim op tijd klaar was. De aanwezigen konden kennismaken met Wilma van der Stappen, die nu de ledenadministratie voert en met Diet Sijmons, de nieuwe contactpersoon van de afdeling Utrechtse Heuvelrug (voorheen Doorn). De financiën werden uitgebreid besproken en het concertbezoek. Er heerst tevredenheid over het gevoerde beleid, maar meer concertbezoekers en meer leden zijn zeker gewenst. Na afloop van de vergadering was er een smakelijke en gezellige lunch. Het verslag van de ledenvergadering kunt u hier lezen: ALV 2016 notulen.


Achter de Oude Dorpskerk (Bunnik) uit de 13e eeuw bevinden zich De Witte Huisjes.

Notulen
» download (pdf)

Uitnodiging en stukken
» zie hier

VvhL - KVK-nr. 40445139