Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Algemene Ledenvergadering 2017

De jaarvergadering van 2017 vindt plaats op zaterdag 13 mei in Bunnik. Het is altijd een levendige bijeenkomst, waarin teruggeblikt en vooruitgeblikt wordt op de diverse activiteiten van de vereniging. De aanwezige leden, veelal actief als vrijwilliger binnen de VvhL, krijgen veel inside-informatie over het reilen en zeilen van de Vrienden van het Lied.

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats in De Witte Huisjes, Kerkpad 3 in Bunnik. De ALV is van 11.00 - 13.00 uur. Na afloop is er een gezamenlijke lunch. Deze biedt ruimschoots gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over het lied, ervaringen uit te wisselen met contactpersonen en te praten met bestuursleden en commissieleden.

Voor treinreizigers is er vanaf het treinstation de haal- en breng-service. Leden die aanwezig waren bij de vorige jaarvergadering krijgen de vergaderstukken thuisgestuurd. U kunt deze vanaf 22 april inzien en downloaden via de website en ook aanvragen via het secretariaat.
In verband met de catering horen we graag of u komt. Gelieve dit uiterlijk 6 mei door te geven aan het secretariaat via info@vvhl.nl.


Kerkpad 3, Bunnik weergeven op een grotere kaart


Achter de Oude Dorpskerk (Bunnik) uit de 13e eeuw bevinden zich De Witte Huisjes.

Stukken
» Agenda ALV 2017 (pdf)
» Notulen ALV 2016 (pdf)
» Jaarverslag 2016 (pdf)
» Financieel overzicht 2015-2018 (pdf)
» Toelichting financieel overzicht (pdf)

VvhL - KVK-nr. 40445139