Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Verslag Algemene Ledenvergadering 2017

Op zaterdag 13 mei vond de Algemene Ledenvergadering van 2017 plaats in de Witte Huisjes te Bunnik. Het was een bijzondere bijeenkomst door de benoeming van een nieuw bestuurslid en de benoeming van twee ereleden. De opkomst was goed met bijna twee keer zoveel bezoekers als vorig jaar. Er is uitgebreid gesproken over de financiën en de concerten. Na afloop van de vergadering was er een smakelijke en gezellige lunch. Het verslag van de ledenvergadering kunt u hier lezen: ALV 2017 notulen.

Benoeming nieuw bestuurslid

Op voordracht van het bestuur is Teuny van Wijgerden door de ALV benoemd tot bestuurslid. Zij neemt per direct de secretaristaak over van Dinant Krouwel, die bestuurslid blijft met als taak de Liedvriend en de website. Met een mooi boeket bedankte de voorzitter Dinant Krouwel voor zijn vele werk als secretaris. Het bestuursadres is nu: Johannes Vermeerstraat 12, 3583 RM Utrecht. De gegevens van de nieuwe secretaris en van de andere bestuurs- en commissieleden zijn te vinden op de pagina organisatie.

Twee nieuwe ereleden

Tijdens de ledenvergadering heeft de vereniging twee nieuwe ereleden benoemd, te weten Dick Buld en Frans Eggink.
Dick Buld heeft 25 jaar lang de programmabladen gemaakt voor alle concerten. Met 60 tot 80 concerten per jaar praat je over meer dan 1500 programma's! Daarnaast heeft Dick nog meer activiteiten voor de Vrienden van het Lied ontplooid, zoals het penningmeesterschap en de ledenadministratie. Bovendien is hij vanaf 1992 een gewaardeerd contactpersoon van de afdeling Twente.
Frans Eggink kwam in 2004 in het bestuur als secretaris. Hij was in 2007 ook waarnemend voorzitter en werd vanaf 2008 penningmeester. Met een streng doch rechtvaardig beleid heeft hij de VvhL financieel weer gezond gemaakt. Gedurende de bestuurscrisis en bij het wegvallen van de forse rijkssubsidie hield hij het hoofd koel en bepaalde hij mede de nieuwe koers van de vereniging.


Achter de Oude Dorpskerk (Bunnik) uit de 13e eeuw bevinden zich De Witte Huisjes.

Notulen
» download (pdf)

Uitnodiging en stukken
» zie hier

VvhL - KVK-nr. 40445139