Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Bestuurswisseling bij ALV 2018

De jaarvergadering van 2018 vond plaats op zaterdag 14 april in Bunnik. Het was een levendige bijeenkomst met een klein aantal leden, die elk hun grote betrokkenheid toonden. Het verslag van de ledenvergadering kunt u hier lezen: ALV 2018 notulen.

Penningmeester Frank Bakx, die al sinds september 2017 de VvhL-penningen beheert, werd officieel geïnstalleerd als bestuurslid. Helaas moest de vereniging ook afscheid nemen van twee bestuursleden, te weten Dinant Krouwel en Robert Koch. Eerstgenoemde was zelf aanwezig en kreeg uit handen van voorzitter Aat Klompenhouwer een prachtige oude fles wijn als dank voor zijn grote inzet als bestuurslid. Dinant zal als commissielid blijven werken aan de Liedvriend, de Nieuwsbrieven en de website.


Dinant Krouwel ontvangt van Aat Klompenhouwer een fles wijn

Dinant Krouwel haalde nog een herinnering op aan zijn eerste kennismaking met de Vrienden van het Lied, namelijk een concert in de afdeling Hengelo in 1976. In een prachtig landhuis werden in de pauze en na afloop de bezoekers bediend door serveersters met een wit schortje voor. Dat was echt een elitaire bedoening. Gelukkig is er veel ten goede veranderd in de vereniging.


Het Dagelijks Bestuur, van links naar rechts: Teuny van Wijgerden (secretaris), Aat Klompenhouwer (voorzitter) en Frank Bakx (penningmeester)

De beide foto's zijn gemaakt door Irene Kleijwegt


Achter de Oude Dorpskerk (Bunnik) uit de 13e eeuw bevinden zich De Witte Huisjes.

Notulen
» download (pdf)Uitnodiging en stukken
» zie hier

VvhL - KVK-nr. 40445139