Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Op zaterdag 13 april vond de Algemene Ledenvergadering van 2019 plaats in de Witte Huisjes te Bunnik. Er is uitgebreid gesproken over de financiën, de ledenwerving, de Liedvriend en de concerten. Na afloop van de vergadering was er een smakelijke en gezellige lunch. Het verslag van de ledenvergadering kunt u hier lezen: ALV 2019 notulen.

Installatie nieuw commissielid

In de Commissie Concerten vond dit voorjaar een wisseling plaats. Al ruim twee jaar verzorgden Alexandra d'Espinoza en Peter Keijzer de programma's en de teksten voor de concerten. Helaas heeft Alexandra moeten besluiten om haar taak nog voor de zomer over te dragen. Gelukkig meldde Marie-Louise Beerling uit Zeist zich al snel als opvolger. Zij houdt van literatuur en poëzie en is goed thuis in diverse talen. Zij ging vanaf 1 april al aan de slag als programmamaker en werd bij de ledenvergadering officieel geïnstalleerd.

Verhoging contributie

Teneinde het structurele tekort in de exploitatie te doen keren stelde het bestuur voor aan de ALV om over te gaan tot contributieverhoging. Aat Klompenhouwer lichtte toe, dat er sinds 6 jaar geen verhoging was geweest van het lidmaatschapsgeld. De aanwezige leden gingen akkoord met de begroting van 2020 en daarmee ook met de contributieverhoging.
Enkelleden betalen vanaf 2020 10 euro meer, dubbelleden 15 euro en Jonge Vrienden 2,50.

Ingaande 2020 zijn de kosten van het lidmaatschap:
• Enkelleden € 60,-
• Dubbelleden € 100,-
• Jonge Vrienden € 17,50


Achter de Oude Dorpskerk (Bunnik) uit de 13e eeuw bevinden zich De Witte Huisjes.

Notulen
» download (pdf)

Uitnodiging en stukken
» zie hier

VvhL - KVK-nr. 40445139