Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

Amateurcursus 2017

Cursus Liedinterpretatie zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017

De 'Amateurcursus' heeft dit jaar Francis van Broekhuizen, dramatische sopraan, en pianist Femke de Graaf als docenten. Door hun ruime ervaring als liedvertolkers en op het theatrale vlak staat dit duo garant voor een levendige cursus met oog voor presentatie.

Van de deelnemende duo’s wordt verwacht dat zij een programma van vier tot zes liederen voorbereiden, waaronder werk waarin de theatrale kant van de liedkunst naar voren komt. Hiermee borduren we voort op de Dag van het Theatrale Lied van 19 november 2016 in Rotterdam. Ook de keuze voor een lied van een Nederlandse componist wordt op prijs gesteld. De docenten coachen de duo’s gezamenlijk, waardoor beide musici afzonderlijk én het ‘samen muziek maken’ ruime aandacht krijgen. Het minimum aantal duo’s is zes (met 2 uur lestijd per duo), het maximum acht (met 1,5 uur lestijd per duo).
Toehoorders zijn van harte welkom, ook voor een dag of dagdeel.

Plaats en tijd

De cursus wordt gehouden in Cantina Vocaal te Amsterdam, een gastvrije locatie voor tal van vocale activiteiten, zie www.cantinavocaal.nl.
Aanvang zaterdag om 10.30 uur (einde rond 18.30 uur), aanvang zondag 9.30 uur. De cursus wordt afgesloten met een slotconcert door de deelnemers van ± 17.30-18.30 uur, dat voor alle belangstellenden gratis toegankelijk is.
De definitieve dagindeling is hier vanaf 18 september te vinden, zodra het aantal deelnemende duo’s bekend is.

Globale kosten

Voor deelnemers zijn de kosten afhankelijk van het aantal duo’s: voor VvhL-leden maximaal € 175,- pp inclusief koffie/thee en lunches. Voor niet-leden zal dat max € 40,- meer zijn, voor jongeren t/m 27 jaar minder.
Toehoorders die VvhL-lid zijn betalen € 25,- per dag inclusief koffie/thee/lunch, niet-leden iets meer en jongeren minder. Dagdelen worden naar rato berekend. Wie bij aanmelding lid wordt, betaalt daarvoor maar € 25,- (t/m 27 jaar € 7,50).

Nadere info en aanmelding

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. de opzet van de cursus, kosten en betaling, locatie en aanmelding kunt u hier als pdf downloaden.
Aanmelden als duo kan tot 15 september en enkel via dit deelnameformulier.
Wie als toehoorder de hele cursus of een hele dag (inclusief lunch) wil bijwonen wordt verzocht zich vóór 21 oktober aan te melden via dit toehoordersformulier.
Voor het bijwonen van een dagdeel zonder lunch en/of het gratis slotconcertje hoeft u zich niet tevoren aan te melden.

Inlichtingen

Voor ‘muziekinhoudelijke’ vragen bij Ria Frowijn via ria.frowijn@gmail.com.
Overige inlichtingen bij Annette Ovink via 0541 517516 of ahodovink@a1.nl

VvhL - KVK-nr. 40445139