Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Amateurcursus 2017

Cursus Liedinterpretatie op zondag 29 oktober 2017

Francis van Broekhuizen, dramatische sopraan, en pianist Femke de Graaf zijn dit jaar de docenten van de ‘Amateurcursus’. Met hun ruime ervaring als lied-vertolkers en op het theatrale vlak staan zij garant voor een levendige cursus met oog voor presentatie.

De inschrijving voor deelnemers is gesloten. Er doen drie duo’s mee, die met name zullen werken aan de interpretatie van liederen op het thema ‘het theatrale lied’. De docenten coachen de duo’s gezamenlijk, waardoor beide musici én het ‘samen muziek maken’ ruime aandacht krijgen.

Toehoorders zijn van harte welkom, ook voor een dagdeel of alleen het gratis slotconcertje!

Plaats en tijd

De cursus wordt gehouden in Cantina Vocaal te Amsterdam, een gastvrije locatie voor tal van vocale activiteiten, zie www.cantinavocaal.nl.
De dagindeling is als volgt:

10:30-11:00 - koffie / inzingen
11:00-12:30 - 2 duo’s ad 45 minuten
12:30-13:00 - lunchpauze
13:00-14:30 - 2 duo’s ad 45 minuten
14:30-15:00 - theepauze
15:00-16:30 - 2 duo’s ad 45 minuten
16:30-17:00 - drankje / even rust
17:00-±18:00 - slotconcertje door de deelnemers en waarschijnlijk de docenten

Kosten voor toehoorders

De kosten zijn voor VvhL-leden € 25,- voor de hele dag inclusief koffie/thee/lunch, voor niet-leden € 5,- meer, en voor jongeren t/m 27 jaar de helft van de bedragen. Wie de hele dag of 2 lesblokjes inclusief de lunch wil bijwonen wordt verzocht zich uiterlijk 22 oktober aan te melden bij Annette Ovink via ahodovink@a1.nl.
Een lesblokje zonder lunch kost naar rato € 6,- inclusief koffie of thee. Hiervoor en voor het gratis slotconcertje hoeft men zich niet tevoren aan te melden.
NB bij Cantina Vocaal kan alleen contant, dus niet met pinpas, worden afgerekend!

Was u toch al van plan lid te worden van de VvhL? Wie zich als toehoorder voor de hele dag of een dagdeel én als lid aanmeldt bij Annette Ovink hoeft voor de rest van dit jaar geen contributie meer te betalen!

Francis van Broekhuizen

 

Femke de Graaf


VvhL - KVK-nr. 40445139