Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Cursus Liedinterpretatie 29 oktober 2017

De ‘Amateurcursus’ werd mede door de bezielende coaching van Francis van Broekhuizen en Femke de Graaf een uiterst boeiende dag. Zij waren dan ook specifiek als docenten uitgenodigd vanwege hun bijzondere affiniteit met het voorkeursthema van dit jaar, het theatrale lied.

Het was jammer dat zich, wellicht vanwege de herfstvakantie van regio Noord, niet meer duo’s hadden aangemeld, maar de deelnemers kregen alle aandacht en de toehoorders mochten getuige zijn van een boeiend muzikaal proces. Elk duo werkte tweemaal 45 minuten aan (een selectie van) de door hen gekozen liederen. Vaak eerst nog wat voorzichtig, maar na inspirerende aanwijzingen van de docenten voor de aanpak van technische moeilijkheden en met betrekking tot de bedoeling van componist en tekstdichter gaandeweg steeds meer ontspannen en welluidender. Een resultaat dat bleek te beklijven, zoals mooi te horen was in het slotconcertje met Die verschwiegene Nachtigall van Grieg, El Majo discreto van Granados, Kolybel’naja pesnja van Moessorgski, Gretchen am Spinnrade van Schubert, Wo die schönen Trompeten blasen van Mahler en de Funeral Blues van Britten. Fraai daarop aansluitend brachten Francis en Femke tot groot plezier van alle aanwezigen als apotheose nog een andere Cabaret Song van Britten en wel Johnny.
Terecht werden zij, evenals de gastvrouwen van Cantina Vocaal, getrakteerd op een hartelijk applaus, warme woorden en een welgemeend Merci van chocola.

Onderstaande reacties van enkele deelnemers en toehoorders geven de positieve sfeer en het enthousiasme waarmee werd gewerkt goed weer.

Wat een voorrecht om als amateur door enthousiaste professionals gecoacht te worden! Francis met haar exuberante persoonlijkheid legde zich er op toe de zangstem met zo veel mogelijk ‘body’ en expressie te laten klinken en haalde daarmee het schier onmogelijke uit de stem tevoorschijn. Femke ‘begeleidde’ de pianisten aan de ‘zijlijn’ met opbouwende en stimulerende muzikale op- en aanmerkingen om tot een betere dialoog met hun zangers te komen. De ideeën en adviezen zijn de moeite waard om in de praktijk te gaan uitproberen. De diversiteit van de gekozen liederen zorgde voor een aangename en leerzame afwisseling. Het meelevend en aandachtig luisterend publiek droeg in hoge mate bij aan de prettige sfeer van die dag.

Het geheel kwam over als een feestje. Francis gebruikte graag de komische noot om lastige momenten te relativeren. Mooi was de wijze waarop Femke uitlegde en liet zien dat pianisten ook een goede ademhaling moeten hebben tijdens het spelen: “de grote ademhaling zit tussen je oksels, de halve in je elleboog en de kleine in je polsgewricht”. Chapeau voor Francis en Femke!

Heel verhelderend voor mij was de opmerking van Francis dat zij liever sprak over ‘ademstroom’ (die je zelf stuurt) dan over ‘ademsteun’, een term die te vaak spanning oproept. Typerende uitspraken om de zangers uit hun comfortzone te halen waren “bij twijfel hard zingen”, “doe niet muzikaal” en “imiteer!”. Het was ook fijn dat beide docenten contact onderhielden met de toehoorders.

Wij waren heel erg blij met de cursus! Het was heerlijk om een dag intensief met gelijkgestemden aan de liedkunst te werken. Wij hebben er veel van opgestoken. Francis en Femke daagden de deelnemers uit om zeer veel emotie in de muziek te leggen. Dankzij de goede sfeer lukte dat ook. Het concertje was dan ook een succes. En de organisatie eromheen was perfect: fijne locatie en heerlijk eten!

En dat is voor ons natuurlijk een mooie stimulans om aan de slag te gaan met de volgende Amateurcursus…

Annette Ovink en Ria Frowijn
organisatoren namens de Commissie Concerten

Francis van Broekhuizen

 

Femke de Graaf


VvhL - KVK-nr. 40445139