Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

Amateurcursus 2018

Extra bericht 14 mei 2018

Amateurcursus juni 2018 afgelast!

Wegens te weinig aanmeldingen voor deelname heeft de Commissie Concerten helaas moeten besluiten om de amateurcursus Liedinterpretatie niet door te laten gaan. De organisatie zal zich met het bestuur beraden over een nieuwe planning al dan niet met een andere opzet. De deelnemers, die zich hebben aangemeld, hebben inmiddels bericht ontvangen.

Cursus Liedinterpretatie op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018

De Amateurcursus heeft dit jaar bariton Frans Huijts en pianist Jan Willem Nelleke als docenten. Zij hebben niet alleen ruime ervaring als liedvertolkers, beiden zijn ook werkzaam als conservatoriumdocent en als docent Liedinterpretatie aan het befaamde Franz Schubert Institut te Baden bei Wien.

Van de deelnemende duo’s wordt verwacht dat zij een programma van vier tot zes liederen voorbereiden, waarvan twee op gedichten van Eichendorff én twee van een Nederlandse componist, waaronder bij voorkeur één op Nederlandse tekst. De docenten coachen de duo’s gezamenlijk, waardoor beide musici afzonderlijk én het ‘samen muziek maken’ ruime aandacht krijgen. Het minimum aantal duo’s is zes (met 2 uur lestijd per duo), het maximum acht (met 1,5 uur lestijd per duo).
Toehoorders zijn van harte welkom, ook voor een dag of dagdeel.

Plaats en tijd

De cursus wordt gehouden in Cantina Vocaal te Amsterdam, een gastvrije locatie voor tal van vocale activiteiten, zie www.cantinavocaal.nl.
Aanvang zaterdag om 10.30 uur (einde rond 18.30 uur), aanvang zondag 9.30 uur. De cursus wordt afgesloten met een slotconcert door de deelnemers van ± 17.30-18.30 uur, dat voor alle belangstellenden gratis toegankelijk is.
De definitieve dagindeling is hier vanaf medio mei te vinden, wanneer het aantal deelnemende duo’s bekend is.

Globale kosten

Voor deelnemers zijn de kosten afhankelijk van het aantal duo’s: voor VvhL-leden maximaal € 175,- pp inclusief koffie/thee en lunches. Voor niet-leden zal dat max € 40,- meer zijn, voor jongeren t/m 27 jaar de helft van deze bedragen.
De kosten voor toehoorders die lid zijn komen op € 40 voor 2 dagen en € 25 voor 1 dag inclusief koffie/thee en lunch. Niet-leden betalen € 5 per dag meer, jongeren t/m 27 jaar de helft van deze bedragen. Dagdelen worden naar rato berekend. Wie bij aanmelding lid wordt, betaalt voor 2018 maar € 25 (t/m 27 jaar € 7,50).

Nadere info en aanmelding

Meer gedetailleerde informatie m.b.t. de opzet van de cursus, kosten en betaling, locatie en aanmelding kunt u hier als pdf downloaden.
Aanmelden als duo kan tot vrijdag 11 mei en uitsluitend via dit deelnameformulier.
Wie als toehoorder de hele cursus of een hele dag wil bijwonen, inclusief lunch(es), wordt verzocht zich vóór 17 juni aan te melden via dit toehoordersformulier.
Voor het bijwonen van dagdelen zonder lunch en/of het gratis slotconcertje hoeft u zich niet tevoren aan te melden.

Inlichtingen

Voor ‘muziekinhoudelijke’ vragen bij Ellen Steffers via e.steffersdekker@hetnet.nl
Overige inlichtingen bij Annette Ovink via 0541 517516 of ahodovink@a1.nl

VvhL - KVK-nr. 40445139