Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Procedure voor de jaarlijkse auditie

De auditie van 2019 vindt plaats op zaterdag 26 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur in het Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 27 te Utrecht. Het conservatorium is gelegen op 5 minuten loopafstand van het centraal station. De jaarlijkse auditie voor de Vrienden van het Lied staat open voor zangers, zangeressen en hun pianisten of andere instrumentalisten, die inwoners zijn van de EU. Zij dienen te beschikken over een geldig EU-paspoort of over een permanente verblijfsvergunning. De zanger/zangeres kan maximaal twee maal auditeren.

De kandidaten worden beoordeeld door een commissie van gereputeerde beroepsmusici uit de zangwereld. Zangers/zangeressen wordt verzocht te auditeren met de pianist of andere instrumentalist met wie zij, na eventuele opname in het solistenbestand, ook de concerten willen verzorgen. Minimaal wordt het niveau verwacht van een afgestudeerde masterstudent of nog studerend in de laatste fase of vergelijkbaar niveau. De zanger/zangeres wordt geacht de liederen uit het hoofd te zingen met uitzondering van zeer moderne werken en/of exotische talen. De gezongen teksten moeten correct uitgesproken worden en de kandidaten dienen in staat te zijn om het publiek gedurende een liedrecital te (blijven) boeien.

Programma
Om aan de auditie te kunnen deelnemen, dienen kandidaten een programma in te zenden van maximaal 15 minuten. Voor het programma gelden de volgende eisen:

  • Tenminste één lied van een Nederlandse componist. Dit hoeft niet Nederlandstalig te zijn;
  • Tenminste één Duitstalig lied van Schubert, Schumann, Brahms of Strauss;
  • Tenminste één Franstalig lied.

Aanmelden
Het aanmeldingsformulier dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig EU-paspoort of van een voor de EU geldige permanente verblijfsvergunning (zowel van uzelf als ook van de instrumentalist) en een recente geluidsopname van uzelf en de instrumentalist met wie u wilt auditeren. Deze geluidsopname dient drie liederen weer te geven ,waarvan in ieder geval één lied in de Franse taal en één lied in de Duitse taal. Leden van de Raad van Advies van de VVHL zullen aan de hand hiervan beoordelen of u aan de audities kunt deelnemen, hetgeen aan u enkele weken na inzending zal worden meegedeeld.

Aanmeldingsformulier, kopie verblijfsvergunning en geluidsopname dienen alledrie gelijktijdig gezonden te worden naar eugenie_ditewig@hotmail.com (Let op het liggende streepje tussen Eugenie en Ditewig).

Het invullen van het programmaformulier dient duidelijk en volledig te geschieden d.w.z. met vermelding van voornaam en geboorte- en sterfjaar van de componisten, opusnummers en namen van tekstdichters.Tevens dient de exacte tijdsduur van elk lied vermeld te worden.

De aanmelding dient ontvangen te zijn vóór 20 SEPTEMBER. Bij overinschrijving is de volgorde van binnenkomst bepalend. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Kosten
De kosten van deelname aan de auditie bedragen 50 euro per duo. Dit bedrag dient –na bericht van toelating tot de auditie- vóór 12 OKTOBER te zijn bijgeschreven op IBAN-nummer
NL70 INGB 0000 326329 t.n.v. ‘Vrienden van het Lied’ te Utrecht onder vermelding van ‘deelname auditie’.
Indien het auditiegeld niet tijdig is ontvangen ,vervalt automatisch de inschrijving.

Alleen bij hoge uitzondering (te bepalen door de penningmeester) kan in overleg bij afzegging tot één week van tevoren het auditiegeld worden terugbetaald.

 


Utrechts ConservatoriumAanmeldformulier
» hier downloaden (pdf)

Organisatie auditie
Vrienden van het Lied
Eugenie Ditewig
Nicolailaan 3
3723 HR Bilthoven
eugenie_ditewig@hotmail.com
VvhL - KVK-nr. 40445139