Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Word Boezemvriend of Mecenas!

Word Boezemvriend!

Het voortbestaan van de vereniging Vrienden van het Lied is sterk afhankelijk van het aantal leden en hun contributies. In de afgelopen jaren zijn er extra mogelijkheden ontwikkeld om de vereniging te steunen. Eén van die mogelijkheden is om Boezemvriend te worden. De jaarlijkse bijdrage bedraagt in dat geval voor enkele leden € 100 (dat is voor 2019 € 50 contributie plus €50 donatie) en voor dubbel leden € 200 (dat is voor 2019 € 85 contributie plus €115 donatie).

Onze vereniging heeft de SBBI-status. Periodieke giften mag u opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting.

U kunt zich aanmelden als Boezemvriend door bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar:
Vereniging Vrienden van het Lied, Berg en Dalseweg 85c, 6522 BC Nijmegen.
Vervolgens maakt u het voor u geldende donatiedeel (€ 50 of € 115) over naar rekeningnummer NL70INGB0000326329 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Lied, Utrecht, onder vermelding van donatie Boezemvriend 2019.

Nog beter: Word Mecenas!

Om de financiële basis van de vereniging te versterken zijn mecenassen oftewel gulle gevers cruciaal. U wordt mecenas, als u voor vijf jaar de verplichting aangaat om jaarlijks minstens € 250 te schenken aan de vereniging.

Periodieke giften zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betreft schenkingen die u vastlegt in een Overeenkomst Periodieke Gift en ten minste vijf jaar achtereen doet. Het RSIN nummer van de VVHL, dat ingevuld moet worden bij de belastingaangifte, is: 0026.55.500 .


Wie zich aanmeldt als mecenas, ontvangt de aantrekkelijke 5cd-box Elly Ameling 80 jaar.

Mecenassen genieten uiteraard de voordelen van het lidmaatschap en krijgen daarnaast gratis toegang voor twee personen tot het landelijke evenement op een groot podium dat de vereniging jaarlijks organiseert.

U kunt zich aanmelden als Mecenas door de Overeenkomst Periodieke Gift in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de heer F. Bakx, Graaf Janlaan 6, 3708 GM Zeist.


Wie zocht die kon me vinden:
Ik lag onder mijn boom
Die ouwe trouwe linde
Volmaakt voor daggedroom
De bast droeg onze namen
Een kras voor elke kus
Zelfs toen de twijfels kwamen
De linde bood me rust

Nederlandse vertaling van Jan Rot
uit: Schuberts cyclus Winterreise

» zie ook SBBI voor donateurs Vrienden van het Lied

VvhL - KVK-nr. 40445139