Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Afscheid van Dick Buld als programmamaker

Op zondag 25 juni kwamen de leden van het Dagelijks Bestuur, de net als secretaris afgetreden Dinant Krouwel en Annette Ovink (voorzitter Commissie Concerten) met Dick en Leidi Buld bijeen in Lokaal Victoria in Zeist. Er werden vele herinneringen opgehaald aan gebeurtenissen bij de Vrienden van het Lied. Af en toe klonk er wat gemopper doorheen, maar er werd vooral veel gelachen.

Uiteraard waren er ook afscheidswoorden voor Dick. Onze voorzitter, Aat Klompenhouwer, deed dat heel speels in de vorm van interview. Dick Buld is weliswaar al 25 jaar nauw betrokken bij de vereniging, maar is voor velen een onbekende, want hij werkt vooral achter de schermen. Aat wilde wel eens wat meer van hem weten.

Als voorzitter van de Commissie Concerten sprak Annette ook enkele woorden tot haar commissielid. Zij belichtte Dicks vele werkzaamheden voor de VvhL, waar zij, ook vóór ze in 2006 tot de commissie toetrad, aardig zicht op had: beiden werden in 1992 contactpersoon voor Twente.
Het waren roerige tijden voor de vereniging na het bericht dat ze vanaf ’93 geen overheidssubsidie meer zou krijgen. Dick bood aan de programma's, die voordien extern tegen een vergoeding werden klaargemaakt, pro deo voor zijn rekening te nemen. En werd prompt uitgenodigd voor het bestuur, naast Hanneke Laméris en Nico Schrama. In het verslag van de ALV staat: Dick Buld is geen musicus, maar groot bewonderaar van vooral de liedkunst; hij heeft bestuurlijke ervaring en wil zich inzetten t.b.v. de vereniging. En dat deed-ie…

Dick fungeerde van 1992-1994 als penningmeester, en was de twee jaren daarna zowel tweede penningmeester als beheerder van de ledenadministratie. Al snel stelde hij richtlijnen op voor declaraties van contactpersonen, om meer inzicht te krijgen in de regionale concertkosten. In 2002 braken er weer roerige tijden aan, maar nu door bestuurlijke problemen. Bij de daaropvolgende herstructurering ging een deel van de bestuurstaken (en bestuursleden) over naar commissies. Dick kwam in twee ervan: in de Commissie Verenigingsblad & Publiciteit voor zijn taak als webmaster (van 1998 tot eind 2006), en in de Commissie Concerten voor zijn activiteiten als programmamaker.

Annette verwoordde haar samenwerking met Dick met een knipoog als echt twee handen op één buik, de dikste… Wat haar opviel in die 25 jaar, waren zijn grote liefde voor en kennis van de liedkunst, met een zwak voor de (te) onbekende Carl Loewe. Daarnaast de vele meters CD en megabytes op zijn PC gewijd aan het lied. Dick heeft onmeunig veel werk verricht met alle programma's en liedteksten: ± 70 per jaar, ofwel totaal zo’n 1500 pakketjes, die aanvankelijk nog per post werden verstuurd. Dick werkte uiterst methodisch en consciëntieus en maakte de stukken liever vandaag af dan morgen. Hij ging geleidelijk wel meer brommen op solisten die zich niet aan de afspraak hielden om tijdig hun programma’s door te geven. Hij bouwde een indrukwekkend archief op, waarin Annette tot haar verrassing ook een cv vond van Dick zelf, n.a.v. zijn rol als verteller bij een uitvoering van Die schöne Magelone.
Dick Buld heeft zijn steentje, of liever gezegd heel veel stenen, bijgedragen aan de vereniging, en werd niet voor niets op de ALV in mei 2017 bij acclamatie benoemd tot erelid! De VvhL zal hem node missen.

VvhL - KVK-nr. 40445139