Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Concertverdeling 2011

Het aantal concerten met solisten was in het afgelopen jaar teruggebracht tot 52. Voor dit jaar hebben we dat weer kunnen verhogen naar 61. Hiervoor zijn twee redenen: het tekort over 2010 komt naar verwachting lager uit dan begroot en we hebben extra mecenasgelden ontvangen, die we voor de concerten kunnen inzetten.


Hierdoor hebben dit jaar 17 van de 23 regio's weer 3 concerten met solisten. Hiermee wordt een wens van veel contactpersonen en leden vervuld. Duidelijk is wel dat we dit van jaar tot jaar opnieuw moeten bezien, afhankelijk van onze financiële situatie en de omvang van de mecenasgelden. Als u potentiële mecenassen kent, die hun schenking specifiek voor dit doel (sponsoring van een huisconcert) willen bestemmen, neemt u dan contact op met de voorzitter, Aat Klompenhouwer.


Aangevuld met concerten met zangstudenten hebben zelfs 20 van de 23 regio's weer drie concerten. Deze nieuwe invulling bevelen wij van harte aan. Het afgelopen jaar hebben de regio's Leiden, Rotterdam, Veluwe en Zwolle tot grote tevredenheid van de aanwezige luisteraars een concert gehad met gevorderde conservatoriumstudenten. Het bestuur heeft aantrekkelijke aanbiedingen gekregen van de conservatoria van Den Haag, Rotterdam en Utrecht.


Samenwerking regio's
Het bestuur heeft afgelopen jaar het samenvoegen van een aantal regio's in gang gezet. Daar komen wij van terug. We hebben gemerkt, dat de regio's liever zelfstandig blijven opereren. We kunnen beter spreken van samenwerken dan van samenvoegen. Het bestuur wil daarom de huidige indeling van 23 regio's handhaven met hun eigen contactpersonen. Principe blijft wel dat het aantal concerten dat een regio krijgt afhankelijk is van het financiële resultaat over de afgelopen jaren (aantal leden en saldo concertafrekeningen).


Lezingen met muziekfragmenten
Aat Klompenhouwer heeft in Doorn een lezing gegeven over de Winterreise en Dinant Krouwel gaf in Amsterdam een lezing over Mozart-liederen. Ook deze zijn beide goed ontvangen. Deze lezingen kunnen ook ingezet worden als onverwachts een concert geen doorgang kan vinden.


Het gehele overzicht van de verdeling van de recitals ziet u hieronder.

VvhL - KVK-nr. 40445139