Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

Contributieverhoging

De Algemene Ledenvergadering van de VvhL heeft in april 2019 besloten om de contributie te verhogen. Deze verhoging is de eerste in 7 jaar. In deze periode zijn de verzendkosten en drukkosten van de Liedvriend gestegen en zijn de regioconcerten duurder geworden onder andere door de BTW-verhoging aan het begin van dit jaar. Daarnaast gaat het verwerven van subsidies steeds moeizamer en heeft de vereniging ook met deze aanpassingen in 2020 een exploitatiekort. Gelukkig wordt dit gedeeltelijk opgevangen door de mecenassen. Verder wil het bestuur de solisten die ver moeten reizen naar de concertlocatie, een reiskostenvergoeding geven. En het jubileumjaar 2021 is in aantocht, met mooie muzikale plannen.

Met ingang van 2020 zijn de nieuwe contributiebedragen:

  • Enkelleden met incasso: € 60,-
  • Enkelleden zonder incasso: € 62,50
  • Dubbelleden met incasso: € 100,-
  • Dubbelleden zonder incasso: € 102,50
  • Jonge Vrienden met incasso: € 17,50
  • Jonge Vrienden zonder incasso: € 20,-

De leeftijdsgrens voor Jonge Vrienden is verhoogd naar 30 jaar. Voor jongeren t/m 27 jaar is het eerste Jonge Vriendenjaar bovendien gratis geworden.
Ook de toegangsprijs voor niet-leden tot de regioconcerten is met ingang van 1 januari 2020 aangepast naar € 18,00. Voor Jonge Vrienden blijft die € 5,-.

Betalen met een incasso is voordeliger en maakt het vrijwilligerswerk van de ledenadministratie een stuk makkelijker. Een machtigingsformulier voor de contributie vindt u hier. Als u die voor 1 december 2019 opstuurt of mailt naar Wilma van der Stappen van de ledenadministratie, kan die nog gebruikt worden voor de inning van de contributies voor 2020.

Wilt u extra bijdragen aan de vereniging Vrienden van het Lied, wordt dan boezemvriend of mecenas.

VvhL - KVK-nr. 40445139