Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

cursus liedinterpretatie 2010

De jaarlijkse cursus liedinterpretatie die Vrienden van het Lied organiseert voor duo’s van gevorderde amateurzangers en -pianisten vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 en zondag 13 juni. Bariton Maarten Koningsberger en pianist Kelvin Grout verzorgen deze gezamenlijk op De Ticheler, een verbouwde boerderij in De Lutte (Twente). Logies in een nabijgelegen hotel behoort tot de mogelijkheid.

 

Van de duo’s wordt verwacht dat zij een programma voorbereiden van vier tot zes liederen, waar onder een lied van een Nederlandse componist. De cursus heeft dit jaar geen specifiek thema.

 

Er kunnen maximaal negen duo’s worden geplaatst. Dit gebeurt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat tot de uiterste aanmeldingsdatum drie plaatsen worden gereserveerd voor zangers die voor het eerst meedoen, en drie plaatsen voor zangers die minder dan drie keer hebben meegedaan.

UPDATE: voor deelname is de cursus inmiddels volgeboekt.

 

Toehoorders zijn van harte welkom, zowel voor de hele cursus als voor een dag of dagdeel. De cursus wordt afgesloten met een gratis toegankelijk openbaar optreden door de deelnemers.

UPDATE: door de grote belangstelling kan men zich niet meer aanmelden als toehoorder.

 

De kosten (inclusief maaltijden, exclusief logies/ontbijt) bedragen per persoon 170 euro voor leden en 200 euro voor niet-leden. Voor toehoorders voor de hele cursus liggen genoemde bedragen 65 euro lager, en zijn de bijdragen voor een dag(deel) naar rato. Jonge deelnemers (geboren na 1980) voor wie de kosten een overwegend bezwaar zijn kunnen bij aanmelding een beroep doen op een hulpfonds.

 

Inlichtingen:    Erna Fock via tel. 070 - 3816164 of bcjfock@xs4all.nl
Aanmeldingen: Annette Ovink via ahodovink@a1.nl
Organisatie:     i.s.m. Jaap Heins

 

 

De Ticheler
Tichelerweg 2, De Lutte

VvhL - KVK-nr. 40445139