Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Irene Maessen en Reinild Mees geven cursus liedinterpretatie

De cursus is volgeboekt. Toehoorders zijn nog welkom.


Op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2012 organiseert de Vrienden van het Lied haar jaarlijkse amateurcursus op De Ticheler, een verbouwde boerderij in De Lutte (Twente), met logies in een nabijgelegen hotel. De docenten zijn sopraan Irene Maessen en pianiste Reinild Mees. Zij geven hun lessen gezamenlijk. De cursus is voor duo's van gevorderde amateurzangers en hun pianisten.


Van de duo's wordt verwacht dat zij een programma voorbereiden van vier tot zes liederen, waaronder minstens een lied van een Nederlandse componist, bij voorkeur passend in het thema De vrouw in de muziek. Dit brede thema biedt ruimte voor allerlei liederen. Zie verder bij repertoiresuggesties


Het thema De vrouw in de muziek blijkt problemen op te leveren voor duo's die met ander repertoire bezig zijn en onvoldoende tijd hebben om dat aan te passen. Daarom is besloten het thema niet langer verplicht te stellen! Wel blijft minstens één lied van een Nederlandse componist(e) vereist.

 

Er kunnen maximaal negen duo's worden geplaatst. Dit gebeurt in volgorde van aanmelding, met dien verstande dat tot de uiterste aanmeldingsdatum drie plaatsen worden gereserveerd voor zangers die voor het eerst meedoen, en drie plaatsen voor zangers die 1, 2 of 3 keer hebben meegedaan.


Toehoorders zijn van harte welkom, zowel voor de hele cursus, als voor een dag of dagdeel. De cursus wordt afgesloten met een openbaar concert door de deelnemers. Dit is gratis toegankelijk.


De organisatie van de cursus is mede in handen van Jaap Heins.

 

Kosten
De kosten voor deelnemers die lid zijn van de Vrienden van het Lied variëren van € 183 p.p. bij 9 duo's tot € 248 p.p. (met meer lestijd) bij 6 duo's - dit is het minimum aantal deelnemers. Niet-leden betalen € 30 extra. De kosten zijn inclusief catering en exclusief logies/ontbijt à € 57 voor een eenpersoonskamer of € 32 p.p. voor een tweepersoonskamer. Jonge deelnemers (geboren na 1982) voor wie de kosten een overwegend bezwaar zijn kunnen bij aanmelding een beroep doen op een hulpfonds.


De kosten voor toehoorders die lid zijn van de Vrienden van het Lied bedragen € 123, niet-leden betalen € 143. Kosten voor een dag(deel) zijn naar rato.


Aanmelden
Toehoorders voor de hele cursus kunnen zich nog aanmelden, maar dienen zelf, indien gewenst, de hotelovernachting te regelen. Aanmelding toehoorders, ook voor een dag of dagdeel, graag vóór 27 mei (Pinksteren).
De Ticheler, Tichelerweg 2, De Lutte (Twente)


Inlichtingen
Erna Fock, 070-3816164
bcjfock@xs4all.nl


Aanmelding
Annette Ovink
ahodovink@a1.nlVvhL - KVK-nr. 40445139