Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Erna Fock

Steunbeer van de Vrienden van het Lied

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2015 werd Erna Fock door voorzitter Aat Klompenhouwer in het zonnetje gezet. Zij heeft op de achtergrond enorm veel werk verricht voor de vereniging en stopt nu na meer dan 35 jaar inzet voor de Vrienden van het Lied. Met een speciaal boeket, een langdurig applaus en een afscheidslunch in kleine kring kreeg Erna Fock een passend afscheid.

Eind jaren zestig werd Erna Fock lid van de Vrienden van het Lied en ging enkele jaren later Margot Mansfeld assisteren bij de organisatie van de amateurcursussen. In 1981 werd ze bestuurslid en nam al gauw de organisatie van de concerten op zich. Rond 1990 zat in een werkgroep voor de verbetering van de concertorganisatie, had ze zitting in de beoordelingscommissie bij de audities en maakte ook deel uit van het redactiecollectief voor de Liedvriend. Ook toen al was ze een steunbeer voor de vereniging, zoals Aat dat zo mooi verwoordde bij de ALV. In februari 1991 legde ze haar bestuurstaak na 10 volle jaren neer en droeg de concertorganisatie over, maar bleef wel verbonden aan de amateurcursus. De laatste jaren was ze daarom nog lid van de Commissie Concerten. Ondanks bestuurlijke veranderingen en crises bleef ze de amateurcursus zo'n 30 jaar lang doen. Ze assisteerde ook nog jarenlang de jury bij de audities.


Aat Klompenhouwer spreekt Erna Fock toe tijdens de ALV

Na afloop van de ALV kreeg Erna Fock een lunch aangeboden met de leden van het Dagelijks Bestuur, met Annette Ovink, voorzitter Commissie Concerten en Jaap Heins, die ook lange tijd betrokken was bij de organisatie van de amateurcursus. Aan tafel droeg Annette Ovink een prachtig gedicht voor bestaande uit 17 coupletten. Annette noemde dit zelf Een impressie van onze vele gezamenlijke amateurcursussen, ook met Jaap Heins, als expressie van mijn grote waardering… Veel persoonlijke herinneringen kwamen hierin aan bod, leuke dingen, lastige problemen, bekende namen van docenten en titels van liederen. Annette was in Deurne deelnemer en werd later in De Lutte gastvrouw. Graag citeer ik drie coupletten uit dit gedicht:

Bij tranen kwam een tissue uit “het mandje van Margot”
met pleisters, pillen, maandverband, een lading drop en zo.
Jij was er met een luist’rend oor én zinnige adviezen,
zo pakt de arme amateur dan toch maar niet haar biezen!

Jij, Erna, was de stille kracht, die spanning voelt en sust,
met wijze woorden uitkomst brengt, een baken zo van rust.
J’ ervaring en deskundigheid met amateurtalenten
die zorgden voor vertrouwen, niet in ’t minst bij de docenten.

Hoewel je zelf soms anders dacht, je was een spilfiguur
vol liefde voor de “holde Kunst”: “ich danke dir dafür”!
Ik hoop je bij de Vrienden straks nog vaak te mogen treffen,
en wil graag op ‘het Lied’ en jou het glas eerbiedig heffen!

Tot slot nog een citaat uit de Liedvriend van september 1993. Hierin schreef Elisabeth Cooymans over de voorjaarscursus, die zij samen met Thom Bollen in huize Land en Bosch te 's-Graveland had gegeven
Dank en respect aan de nooit op de voorgrond tredende, maar o zo betrouwbaar aanwezige Erna Fock, vaak ook als het om logopedische hulp ging.
Elisabeth gaf hiermee een rake typering van Erna: betrouwbaar, deskundig en hulpvaardig.

Dinant Krouwel, secretaris


Erna Fock tijdens de afscheidslunch luisterend naar het gedicht van Annette Ovink

VvhL - KVK-nr. 40445139