Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Verslag lezingen Feest voor het Lied

Een bijzonder onderdeel van het jubileumprogramma was de reeks van vier lezingen door Peter van der Waal, Leo Samama, Aukelien van Hoytema en Meinard Kraak. De vier sprekers belichtten op boeiende wijze zeer verschillende aspecten van de liedkunst, deels aan de hand van opnames. De eerste lezing had flinke concurrentie van het recital van Hanneke de Wit, maar daarna kwamen er steeds meer bezoekers. De lezingen vonden plaats tijdens het jubileumfeest van de Vrienden van het Lied ter ere van haar 50 jarig bestaan, op 12 november 2011 in de Van Cappellenzaal van de Doelen in Rotterdam.


Peter v/d Waal - Nederlandse liedzangers van het Fin de siècle

In de jaren rond 1900 maakte het liedrecital zoals we dat nu kennen steeds meer opgang. Voor die tijd werden liederen wel op concerten gezongen, maar altijd in afwisseling met arias en instrumentalisten. Het bijzondere is dat in die beginperiode een aantal Nederlandse zangers zich profileerde als liedzanger waarmee ze ook in het buitenland een goede reputatie opbouwden. Peter van der Waal heeft een boeiend betoog gehouden over het begin van het fenomeen liedrecital met extra aandacht voor Julia Culp. Hij had drie historische geluidsopnames meegenomen. Hij wil zijn lezing graag in de verschillende afdelingen van de Vrienden van het Lied houden. Bijvoorbeeld bij een half programma of bij een leden-voor-ledenconcert. Er verschijnt binnenkort een boekje van zijn hand, waarover in de Liedvriend bericht zal worden.


Lezing van Leo Samama tijdens het Feest voor het Lied (foto: Theo Oppewal)


Leo Samama - Het 20e-eeuwse Nederlandse lied

De Nederlandse muziek heeft ook in de 20e eeuw slechts weinig grote componisten van orkestmuziek gekend; des te meer liederen zijn geschreven, van de eerste grote meester op dit terrein, Alphons Diepenbrock, via Matthijs Vermeulen, Willem Pijper, Ignace Lilien, Henk Badings, Rudolf Escher, Peter Schat, Robert Heppener tot de jongste generaties. Eigenlijk te veel om te behandelen. Dus maakte Leo Samama een selectie van enkele opmerkelijke voorbeelden. Op gepassioneerde wijze gaf hij zijn mening over goede en minder goede liederen en over de wat matige kwaliteit van Nederlandse gedichten ten opzichte van de Franse poëzie. Zijn interessante uiteenzetting illustreerde hij met een vijftal muziekfragmenten.


Aukelien van Hoytema - Franz Schubert als operacomponist

Franz Schubert is maar liefst 18 maal begonnen aan het schrijven van een opera. Een groot aantal daarvan heeft hij ook voltooid. Nooit gedurende zijn leven heeft hij het mogen meemaken dat die opera's werden uitgevoerd in een volwaardige voorstelling. Aukelien van Hoytema bracht eveneens een gepassioneerd verhaal, met een enkele liedverwijzing. Grote aandachtige belangstelling van het publiek met o.a. Elly Ameling en Maarten Koningsberger in ons midden. Na het draaien van Liebe schwärmt auf allen Wegen kreeg Elly Ameling een spontaan applaus!


Meinard Kraak - Een eeuw lang het Franse lied in Nederland

In de 20e eeuw drong het Franse lied meer en meer door tot het concertrepertoire van Nederlandse liedzangers. De ontwikkeling hiervan koppelde Meinard Kraak aan zijn eigen ervaringen met het Franse lied en de mogelijkheden, die de Vrienden van het Lied aan zijn generatie geboden heeft. Hij bracht zijn lezing, die hij zelf liever een causerie noemde, op een welluidende wijze. Zijn bijdrage zal in verkorte vorm opgenomen worden in de Liedvriend. Ook nu weer veel zangers en zangeressen in de zaal. Meinard gaf een levendige terugblik naar de tijden van Ravel, Poulenc, Bernac, e.v.a. met speciale aandacht voor recitals in Nederland met (en zonder) het Franse lied.

VvhL - KVK-nr. 40445139