Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Jubileumfeest: Open Podium

Een van de programmaonderdelen tijdens het jubileumfeest van de Vrienden van het Lied is het Open Podium voor amateurzangers en hun begeleiders. Het 50-jarig bestaan van de vereniging wordt met een groot programma gevierd op zaterdag 12 november in de Doelen te Rotterdam. Het open podium vindt plaats van 12.30 tot 14.00 uur in een zaal voor 200 bezoekers en uitgerust met een mooie vleugel.

 

Veel amateurzangers genieten ervan met een begeleider liederen waarlijk tot klinken te brengen, op een leden-voor-ledenconcert, op de amateurcursus of anderszins. Deze duo's zijn van harte welkom op het open podium van het jubileumfeest. Met circa 5 minuten zingen per duo kunnen 15 duo's deelnemen.

 

Wie er als gevorderde, oprechte amateur oor naar heeft met eigen begeleider mee te doen aan het Open Podium, wordt uitgenodigd zich op te geven met liederen (of duetten) die passen bij het feestelijke karakter van de jubileumviering. Twee of drie liederen die het plezier van samen muziek maken uitstralen, en muziek, zang of feestelijkheden als thema hebben.

 

LAATSTE UPDATE: Het programma is vol. Er zijn geen inschrijvingen meer mogelijk, ook niet voor de reservelijst.

Update: Aanmelding Open Podium gesloten (tenzij...)!

De Open Podium Commissie is blij verrast door de vele aanmeldingen en de originaliteit van de gekozen liederen: een breed scala aan componisten (qua tijdsperiode, land en taal) met een schat aan bij het thema passende teksten, van droef tot uiterst vrolijk! Met 12 aangemelde duo's van elk circa 5 minuten zang hebben we vrijwel het maximum aantal deelnemers bereikt, inclusief applaus en wisselingen.

Tot 1 oktober houden we nog één plaats vrij voor een ensemble dat duetten, terzetten of kwartetten wil zingen. Er kunnen zich nog 3 duo's aanmelden voor reserveplaatsen, voor het geval zich geen ensemble meldt of geplaatste deelnemers zich genoodzaakt zien af te haken. Een duo dat Purcells If music be the food of love en Music for a while wil zingen, of Schuberts Geheimnis (Sag an, wer lehrt dich Lieder) heeft daarbij de voorkeur van de open-podiumcommissie.

 

Voorwaarden

Voor deelname gelden de onderstaande voorwaarden.

Zanger(es)

 • gevorderde amateur (zangles (gehad), maar geen vakopleiding zang afgerond)
 • liederen uit het hoofd zingen
 • lid van de Vrienden van het Lied (bij aanmelding opgeven als lid, of direct opgeven als lid: hier)

Begeleider

 • pianist of andere instrumentalist (geen klavecimbel of orgel)
 • hoeft geen amateur of lid van de Vrienden van het Lied te zijn

Repertoire

 • liederen (geen opera-, oratorium- of musicalarias); stijlperiode en taal vrij
 • inhoudelijk voldoend aan het thema: muziek, zang of feestelijkheden
 • hoe origineler hoe beter (5x An die Musik is wat veel van het goede)

Aanmelden

Aanmelden gaat uitsluitend per e-mail (zie adres hiernaast) en als duo, onder vermelding van:

 • naam en stemsoort van de zanger(es)
 • afdeling waarvan zanger(es) lid is
 • bij opgave als lid van de Vrienden van het Lied ook adres en telefoonnummer
 • naam van de pianist (of begeleider + instrument)
 • voorstel van 2 à 3 liederen in volgorde van prioriteit (componist met jaartallen; titel lied; opusnummer of ander indexnummer; duur van het lied)

Opgave wordt gehonoreerd in volgorde van binnenkomst van de volledige gegevens. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de duur per lied kunnen 2 of 3 liederen worden uitgevoerd. De commissie kijkt bij samenstelling van het programma vooral naar de mate waarin een lied aan het thema voldoet en tracht een overmaat aan doublures te vermijden.

U doet er goed aan zich spoedig op te geven. Zodra het maximale aantal is bereikt wordt op de website vermeld dat de aanmelding is gesloten. We hanteren een kleine reservelijst. Alle aanmeldingen worden uiterlijk half september beantwoord.

 

Feest voor het Lied
Zaterdag 12 november 2012
De Doelen, Rotterdam
Deelname Open Podium: gratis (wel entree)
Open podium: 12.30-14.00u

Open-podiumcommissie
Anne Mieke Bos
Dorothy Groeneveld
Annette Ovink

Inlichtingen/aanmelden
Annette Ovink: ahodovink@a1.nl

Voorwaarden voor deelname
» Voorwaarden (pdf)

Jubileumfeest
» Feest voor het Lied

VvhL - KVK-nr. 40445139