Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Liedvriend 2018 nr 2

Het najaarsnummer van 2018 bevat een uitgebreid artikel over Die Winterreise van Wilhelm Müller. De grillige ontstaansgeschiedenissen van de reeks gedichten en van de liederencyclus van Schubert worden uit de doeken gedaan en de effecten van de verschillen in de tekstvolgorde. Op de omslag staat de nieuwe solist Artur Rozek, die voor deze aflevering geïnterviewd is door Dees Wilgehof-Sodaar.

Vlak voor de zomer brachten zowel bariton Meinard Kraak als sopraan Thea Ekker-van der Pas een autobiografie uit. Dinant Krouwel bespreekt beide boekwerken apart, omdat beide schrijvers nauw verbonden zijn met de Vrienden van het Lied. In deze aflevering ook aandacht voor een radiorubriek gewijd aan de liedkunst, die te beluisteren is bij de Concertzender. Onlangs werden er vier uitzendingen gemaakt met Elly Ameling.

Uiteraard is er ook weer ruimte gereserveerd voor de vaste rubrieken over nieuwe CD's en bladmuziekedities op liedgebied.

Lees hier de Liedvriend 2018/2.


Abonnement
De Liedvriend is alleen voor leden van de Vrienden van het Lied. U wilt lid worden?

Oudere nummers
Oudere nummers zijn op te vragen via het secretariaat.

VvhL - KVK-nr. 40445139