Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Nieuwsbrief december 2009

(download hier de nieuwsbrief in zijn geheel)

Dank voor alle giften!

Door het wegvallen van de rijkssubsidie voor de periode 2009-2012 zijn nieuwe geldbronnen dringend noodzakelijk. Het voortbestaan van onze vereniging is sterk afhankelijk van het aantal leden, van hun contributies én van hun giften. In het afgelopen jaar zijn er extra mogelijkheden ontwikkeld om onze vereniging te steunen met als gevolg dat tien leden zich hebben aangemeld als Boezemvriend en vier als Mecenas. Wij zijn deze leden zeer erkentelijk. In het bijzonder deze leden, maar ook alle andere leden die kleinere donaties hebben gegeven, veel dank! De vereniging heeft uw steun hard nodig. » lees verder

Nieuwe solisten

Op 7 november vond in Utrecht de auditie plaats voor de Vrienden van het Lied. Er hebben 13 duo's geauditeerd. Twee duo's zijn toegelaten, te weten: Sonja Volten (sopraan) met Abigail Richards (piano) en Jan-Willem Schaafsma (tenor) met Wijnand van Klaveren (piano). Ook nieuw op de solistenlijst is het duo Daniël Hermán Mostert met de pianiste Sofia Vasheruk. Zij wonnen de Vrienden van het Lied-prijs tijdens het Internationaal Studenten Liedduo Concours in Enschede. » lees verder

Liedkunst bijgeschaafd: Duettendag in Zwolle

Aan de conservatoria van ArtEZ in Arnhem, Enschede en Zwolle was de afgelopen tijd hard aan duetten gewerkt. Zes geselecteerde duos droegen hun werk voor tijdens de masterclass van sopraan Irene Maessen en pianist Rudolf Jansen. Deze Duettendag op 28 november jl. in Zwolle liet de meest uiteenlopende facetten van het vak zien. » lees verder

Portret Erich Korngold

Het wonderkind Erich Wolfgang Korngold is na een flinke revival terug van weg geweest. Zijn opera Die Tote Stadt viert opnieuw triomfen en ook zijn kamermuziekoeuvre staat weer regelmatig op de lessenaars. Binnenkort wordt een aantal onbekende liederen van hem uitgegeven. Aanleiding genoeg om een portret van dit muzikale genie te maken. Jugendstil-liederen uit Korngolds Weense tijd worden gecombineerd met zijn lichtvoetige Hollywood-songs. » lees verder

Algemene Ledenvergadering 2010

De jaarvergadering van 2010 is alweer gepland en er zijn meerdere redenen om er naar uit te kijken. Enerzijds is het natuurlijk altijd weer een inspirerende middag waarbij u liefhebbers van liedkunst uit andere regio's kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen, anderzijds is er het afsluitende liedrecital. Dat concert wordt verzorgd door een van de solisten die is doorgelaten tijdens de laatste auditie. » lees verder

Wijzigingen in het bestuur

In de vergadering van 27 juli jl. heeft het bestuur besloten tot een aantal wijzigingen. Het Bestuur is met ingang van 1 september jl. als volgt samengesteld: Aat Klompenhouwer (voorzitter), Dinant Krouwel (secretaris), Frans Eggink (penningmeester), Eugenie Ditewig, Lodewijk Meeuwsen en Robert Koch. Er resteert nog één vacature voor de fondsen- of ledenwerving. » lees verder

Theo Oppewal nieuwe redactiemedewerker

Sinds kort heeft het bestuur in Theo Oppewal een vervanger gevonden voor de redactiewerkzaamheden van de vereniging. Jarenlang is hij al bekend met de vereniging vanuit Theater Romein in Leeuwarden waar hij als hoofd publiciteit en later als programmeur werkte. Tegenwoordig richt hij zich op cultuurcommunicatie als freelancer. » lees verder

 

 

 

 

« vorige nieuwsbrief               nieuwsoverzicht               volgende nieuwsbrief »

VvhL - KVK-nr. 40445139