Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Nieuwsbrief mei 2009

uitgebreide pdf-versie 

ALV 4 april 2009

De Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van het Lied, die op zaterdag 4 april jl. heeft plaatsgevonden, is verlopen in een prettige en constructieve sfeer. De opkomst was met 30 personen vergelijkbaar met ander jaren en duidelijk minder dan bij de Extra ALV op 17 januari dit jaar. Uit de maar liefst 69 afmeldingen is gebleken dat het tijdstip zo midden in de passietijd niet gelukkig was, vele van onze leden zingen dan.

 

Bijgevoegd is het verslag van de vergadering van 4 april. Het gaat om een conceptverslag, omdat dit verslag pas vastgesteld kan worden tijdens de ALV van 2010.

 

Een belangrijke uitkomst van de ALV is, dat de toegangsprijs voor concerten voor niet-leden in 2009 met ingang van de vergaderdatum 4 april € 15,- bedraagt. Het eerdere besluit van de Extra ALV op 17 januari dit jaar om de toegang voor niet-leden per 1 april 2009 te verhogen van € 12,50 naar € 17,50 is daarmee ingetrokken en tot veler tevredenheid vervangen door de meer gematigde verhoging tot € 15,-.

 

Een ander belangrijke uitkomst is dat twee nieuwe bestuursleden zijn benoemd, te weten Dinant Krouwel en Robert Koch. Een uitbreiding van het bestuur was dringend gewenst, het bestuur staat voor grote opgaven in het bijzonder door het wegvallen van de subsidie voor de vereniging. Dinant Krouwel en Robert Koch kennen onze vereniging van binnenuit, Dinant als (inmiddels ex-)voorzitter van de Raad van Advies voor Artistieke Zaken en Robert als contactpersoon voor de regio Utrecht. Zij vormen een belangrijke en welkome versterking van het bestuur.


Liedcursus Enschede succes

Op 5, 12 en 19 maart 2009 heeft de cursus Maak kennis met het klassieke lied plaatsgevonden aan de Volksuniversiteit Enschede. Deze cursus werd gegeven door de voorzitter van onze vereniging Lodewijk Meeuwsen in samenwerking met onze solisten Karolina Hartman, Valerie Guillorit en Robbert Muuse en hun begeleiders Jan-Paul Grijpink, Abigail Richards en Micha van Weers.

Deze cursus is positief beoordeeld door de deelnemers. Een greep uit de reacties: Veelzijdige aanpak, drie mooie avonden, enthousiaste docent, goede zangers en pianisten, drie recitals, wat wil een mens nog meer? Het was de eerste keer in deze opzet en in de evaluatie is ook een aantal suggesties voor verbetering naar voren gekomen, deze worden ter harte genomen bij een volgende keer in Enschede en/of elders in het land. 

Robert Holl zingt Schuberts drinkliederen (woensdag 20 mei 2009, 20.15 uur, de Doelen, Rotterdam)

De verhalen over de Liederavonden van Franz Schubert en zijn vrienden zijn genoegzaam bekend. Prachtig repertoire, een goed glas wijn (vooruit, een paar glazen) en uitstekend gezelschap. Met Schubert-adepten Robert Holl en Rudolf Jansen herleeft nu zon avond die u meevoert naar Wachau. Wachau is immers het schitterende landschap en wijngebied langs de Donau in Oostenrijk, het landschap dat Schubert goed gekend heeft evenals de wijn die hij vaak hartstochtelijk bezong. Een inspirerende reconstructie.

 

Voor leden Vereniging Vrienden van het Lied geldt 15% korting bij dit concert. Als lid van de Vereniging Vrienden van het Lied betaalt u geen € 25 maar slechts € 21 p.p. Reserveren kan telefonisch o.v.v. Vrienden van het Lied actie bij de Kassa van de Doelen, tel. 010-2171717, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur.


Landelijke Evenementen

Zoals besloten op de Extra ALV van 17 januari dit jaar zetten wij als vereniging in op twee sporen. De basis is en blijft de drie concerten in de regios en daarnaast organiseren wij of participeren wij in één tot maximaal vier landelijke evenementen op grotere podia waarmee we aan de weg timmeren en onze zichtbaarheid en aantrekkingskracht vergroten. Voor 2009 gaat het om de volgende evenementen:
1. Grachtenfestival: Eén van onze solisten en haar begeleider geven een recital in het kader van het Grachtenfestival op maandag 17 augustus.
2. Duettendag Zwolle: In samenwerking met het Artez Conservatorium organiseren wij op zaterdag 21 november (voorlopige datum) een Masterclass voor Artez studenten en aansluitend een recital door twee van onze solisten en hun begeleider.

 

Over beide evenementen meer bericht, zodra meer details bekend zijn. Voor 2010 worden serieuze gesprekken gevoerd over te organiseren evenementen met de Stichting 20e-eeuwse Lied, Internationaal Vocalistenconcours en het Grachtenfestival. Ook hierover meer bericht, zodra meer details bekend zijn.

 

 

VvhL - KVK-nr. 40445139