Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Nieuwsbrief mei 2017

digitale versie

Inschrijving 'Amateurcursus' Liedinterpretatie 28 en 29 oktober

Francis van Broekhuizen (sopraan) en Femke de Graaf (piano) zullen in het najaar een cursus Liedinterpretatie geven voor duo’s van gevorderde amateurzangers en hun pianisten. Door hun ruime ervaring als liedvertolkers en op het theatrale vlak staat dit duo garant voor een levendige cursus met oog voor presentatie. De cursus vindt plaats in Cantina Vocaal te Amsterdam. Wacht niet te lang met je aanmelding. Duo's en toehoorders kunnen zich nu nu inschrijven. » lees verder

Leve het leden-voor-leden-concert!

De afdeling Alkmaar verkeert in de gelukkige omstandigheid, dat die veel zingende leden heeft. De leden-voor-leden-concerten zijn daar al jarenlang een groot succes. Contactpersoon Hilda Wouwenaar blikt hierop terug en verheugt zich al op het volgende leden-voor-leden-concert op 28 mei aanstaande. Ze houdt een warm pleidooi voor deze bijzondere activiteit. » lees verder

Twee nieuwe ereleden benoemd

Tijdens de ALV op 13 mei heeft de vereniging twee nieuwe ereleden benoemd, te weten Dick Buld en Frans Eggink. Dick Buld heeft 25 jaar lang de programmabladen gemaakt voor de concerten en daarnaast nog meer bestuurlijke activiteiten ontplooid. Frans Eggink werd in 2004 secretaris, was in 2007 ook waarnemend voorzitter, en vanaf 2008 penningmeester. Met een streng doch rechtvaardig beleid heeft hij de VvhL financieel weer gezond gemaakt.

Liedvriend 2017 nr 1

Begin mei verscheen de eerste Liedvriend van 2017. Op de omslag van dit voorjaarsnummer staan lichtvlekken van Van Gogh. Deze verwijzen naar Die Nebensonnen in het uitgebreide interview met Aat Klompenhouwer, die van huis uit lichttechnicus is. Ze passen ook bij de zonnige meimaand, maar zijn eigenlijk de sterren van de Nachthymne. Het is met recht een stralende Liedvriend. » lees verder

Twee nieuwe programmamakers

Dick Buld heeft 25 jaar lang de programma's en tekstbladen van de concerten verzorgd. Met ingang van 1 mei is zijn werk voor de concerten overgenomen door twee leden, te weten Alexandra d'Espinoza en Peter Keijzer. Door het bestuur zijn zij benoemd tot leden van de Commissie Concerten. Zij zijn telefonisch te bereiken via 06 1765 6002 (Alexandra) en 06 4071 5190 (Peter) en via hun gezamenlijke mailadres programma@vvhl.nl

VvhL-prijs International Student Lied Duo Competition 2017

Van 20-23 april vond in het Prins Claus Conservatorium te Groningen het Internationaal Studenten LiedDuo Concours plaats. Dit concours vindt elke twee jaar plaats. De Vrienden van het Lied-prijs is uitgereikt aan het duo Clara Barbier Serrano (sopraan) en Pieter van Delden (piano). Er worden nu afspraken gemaakt voor twee concerten met dit duo op de podia van de VvhL.

VvhL - KVK-nr. 40445139