Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

Nieuwsbrief november 2019

digitale versie

Terugblik: Portret Erich Wolfgang Korngold

Bariton Robbert Muuse en pianiste Reinild Mees bezorgden de afdeling Alkmaar op zondag 29 september een topmiddag, zoals de contactpersoon Hilda Wouwenaar het beschreef. Het duo bracht een programma rondom de componist Korngold, mooi in perspectief geplaatst met liederen van Mahler, Krása en Zemlinksy. Met de waardevolle uitleg, die beide solisten gaven, kreeg het concert nog extra verdieping. » lees verder

Uitslag Auditie Vrienden van het Lied 2019

Op zaterdag 26 oktober vond de auditie plaats voor de Vrienden van het Lied. In het Utrechts Conservatorium presenteerden zes duo's zich aan de jury en de aanwezige bezoekers. Er werd één duo toegelaten tot de solistenlijst van de Vrienden van het Lied: sopraan Maartje Rammeloo met pianist Mark van Nispen. » lees verder

Liedvriend 2019 nr 2

Begin november kwam de tweede Liedvriend van 2019 uit. Het is weer een volle en veelzijdige aflevering geworden met een diepgravend artikel over L'invitation au voyage van Duparc en een boeiend interview met de nieuwe solist Vincent Kusters. Er is ook speciale aandacht voor Carl Loewe en Clara Schumann. Daarnaast de vaste rubrieken over nieuwe bladmuziek en nieuwe cd's. » lees verder

Nieuwe contactpersoon afdeling Zwolle

Dit voorjaar stopte het echtpaar Drewes als contactpersonen voor de afdeling Zwolle. Zij hebben 15 jaar lang de concerten voor deze regio georganiseerd. Hun taak is nu overgenomen door Ellen Steffers Dekker. Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de vorige contactpersonen en wenst Ellen succes toe met haar nieuwe taak. Het eerstvolgende concert is op zondag 15 december met Schuberts Winterreise in de vertrouwde locatie in Hattem. » lees verder

Contributieverhoging

In april 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten om de contributie te verhogen. De laatste keer is alweer zeven jaar geleden. Onder andere de hogere druk- en verzendkosten van de Liedvriend, duurdere regioconcerten en extra reiskosten voor solisten maken dit noodzakelijk. Bovendien viert de VvhL in 2021 zijn 60-jarig bestaan en is het steeds moeilijker om voldoende subsidie te verwerven voor een mooie lustrumviering. » lees verder

Aanbieding concert rondom de dichter Leopold

Op zondag 24 november vindt in de Fenix Music Factory te Rotterdam om 3 uur een presentatie plaats rond de dichter Leopold en zijn leerlinge Ida Gerhardt. Aan bod komen liederen op hun teksten en van Slavische componisten, waar Leopold, zelf een begaafde pianist, erg van hield. VvhL-leden krijgen 20% korting en betalen slechts 13,50 euro voor dit bijzondere evenement. » meer informatie over deze middag en het bestellen van kaarten

VvhL - KVK-nr. 40445139