Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Nieuwsbrief september 2009

(download hier de nieuwsbrief in zijn geheel)

Duettendag Zwolle (28 november)

ArtEZ Conservatorium organiseert i.s.m. de Vrienden van het Lied op zaterdag 28 november 2009 een duettendag voor zes duo's zangstudenten in de Reulandzaal van ArtEZ Conservatorium Zwolle. Irene Maessen en Rudolf Jansen verzorgen masterclasses en de Duettendag wordt afgesloten met een concert van het duo Claudia Couwenbergh en Regula Boeninger, begeleid door pianist Robert Weirauch. » lees verder

Internationaal Vocalistenconcours

De 48

e

editie van het Internationaal Vocalistenconcours s-Hertogenbosch (IVC) vindt plaats in september 2010. De Nationale Voorronden voor dit concours hebben afgelopen weekend plaatsgevonden in s-Hertogenbosch.

Het IVC heeft met haar Concours 2008 weer een accent gelegd op de liedkunst en de organisatie heeft het voornemen dat voort te zetten. In het verleden was er de Prijs van de Vrienden van het Lied. Deze prijs zal in 2010 weer in ere worden hersteld! De prijs bestaat uit drie concerten voor de Vrienden van het Lied in Nederland in het seizoen 2010/2011.

 

Op 25 en 26 september a.s. geeft Nelly Miricioiu een masterclass in Muziekcentrum De Toonzaal 's-Hertogenbosch en op zondagmiddag 4 oktober is het presentatieconcert in het Theater aan de Parade, s-Hertogenbosch.

» zie ook www.ivc.nu

Samenwerking met Stichting 20e-eeuwse Lied

Zoals bekend ontvangt de Vereniging Vrienden van het Lied over de periode 2009-2012 geen rijkssubsidie. Dit heeft geleid tot een grondige bezinning op de toekomst van de Vereniging en tot een aantal besluiten, genomen op de Extra ALV van 17 januari 2009.

 

Eén van die besluiten is om per jaar verdeeld over het land een aantal grote evenementen te gaan organiseren. Evenementen met meerdere solisten op een podium buiten de huiskamer, waaraan veel publiciteit zal worden gegeven. Zo vergroot de Vereniging haar zichtbaarheid en aantrekkingskracht en wil de Vereniging nieuwe wegen inslaan en nieuw publiek aanboren.

 

Omdat de Vereniging weinig ervaring heeft in het organiseren van dergelijke grote evenementen op culturele podia, heeft de Vereniging gezocht naar een samenwerkingspartner hiervoor. Dat is geworden de Stichting 20

e

-eeuwse Lied. Wij hebben dezelfde doelen, zij hebben ruime ervaring met dit type projecten en een sterke artistieke visie en wij kunnen ons solistenbestand, ons ledenbestand en een deel van de financiering inbrengen. De bundeling van onze krachten heeft duidelijke meerwaarde.

 

Het eerste product van deze samenwerking is het concert, dat op 22 maart volgend jaar zal worden gegeven in de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam rond de componist Erich Korngold. Daarnaast is ook al een tweede product van deze samenwerking in voorbereiding voor najaar 2010: Fêtes Galantes.

Portret Erich Korngold, 22 maart 2010, Kleine Zaal Concertgebouw Amsterdam

Het wonderkind Erich Wolfgang Korngold (1897 1957) is na een flinke revival inmiddels terug van weg geweest. Zijn opera Die Tote Stadt viert opnieuw triomfen en ook zijn kamermuziekoeuvre staat weer regelmatig op de lessenaars. Binnenkort wordt weer een aantal onbekende liederen van hem uitgegeven. Aanleiding genoeg om een portret van dit muzikale genie te maken. Jugendstil-liederen uit Korngolds Weense tijd worden gecombineerd met zijn lichtvoetige Hollywood-songs.

 

De liederen van Korngold zullen worden vertolkt door Cora Burggraaf, mezzosopraan en Konrad Jarnot, bariton, begeleid door Reinild Mees, piano.

Tevens zal Caspar Wintermans een inleiding houden over Erich Korngold en tijdens het concert zal de presentatie plaatsvinden van het boek "EEN JONGEN VAN BRUTALE ZWIER, Erich Wolfgang Korngold in Nederland 1910-1958, geschreven door Caspar Wintermans.

 

Kaarten voor het concert kosten € 35,- en voor leden van Vrienden van het Lied € 27,50. Deze gereduceerde kaarten kunt u telefonisch reserveren via de reserveerlijn van het Concertgebouw tel. 020-6718345 (10-17 uur) onder duidelijke vermelding van Vereniging Vrienden van het Lied. Mecenassen zullen t.z.t. een uitnodiging ontvangen om dit concert gratis bij te wonen.

Fêtes Galantes, najaar 2010

Fêtes Galantes is een geënsceneerd recital waarin liederen van Diepenbrock, Debussy, Fauré en andere componisten op teksten uit de dichtbundel Fêtes Galantes van Paul Verlaine centraal staan. In dit programma wordt zowel het verlangen naar deze wereld bezongen, als de lome verveling van het leven binnen die fantasiewereld in tekst, spel en kostuum uitgebeeld door een actrice. » lees verder

Auditie 7 november

De auditie voor de Vrienden van het Lied vindt plaats op zaterdag 7 november 2009 in het Utrechts Conservatorium, Mariaplaats 27. Toegang is vrij en u heeft een prachtige gelegenheid om zich een eigen oordeel over de maar liefst 13 kandidaten te vormen en dat te toetsen aan het oordeel van de professionele beoordelingscommissie.

 

De auditie is van 10.00 tot circa 16.00 uur met een lunchpauze.

Rond 16.30 maakt de voorzitter van de beoordelingscommissie bekend wie van de kandidaten wordt toegelaten tot de solistenlijst van de Vereniging.

Wijzigingen in het Bestuur

In de vergadering van 27 juli 2009 heeft het bestuur besloten tot een aantal wijzigingen. Dit mede naar aanleiding van een eigen evaluatie en van het vertrek van Ria Frowijn per 1 september 2009 (zie hieronder). Het Bestuur is met ingang van1 september jl. alsvolgt samengesteld: Aat Klompenhouwer (voorzitter), Dinant Krouwel (secretaris), Frans Eggink (penningmeester), Eugenie Ditewig (bestuurslid), Lodewijk Meeuwsen (bestuurslid) en Robert Koch (bestuurslid). Daarnaast is er een Dagelijks bestuur ingesteld, bestaande uit Aat, Dinant en Frans.

 

Oproep voor nieuw bestuurslid

Er resteert nog één vacature in het bestuur. Hiervoor zoeken wij iemand, die zich samen met Robert Koch specifiek wil inzetten voor de ledenwerving. Heeft u tijd hiervoor en ervaring op dit gebied of wilt u iemand hiervoor voordragen? Neem dan contact op met Dinant Krouwel, via tel. 030-2735781 of krouweldinant@cs.com.

Vertrek Ria Frowijn

Per 1 september heeft Ria Frowijn haar werk als bestuurslid neergelegd, dit mede vanwege haar nieuwe baan als directeur van de Kathedrale Koorschool in Utrecht.

 

Ria is vijf jaar bestuurslid geweest, waarvan drie als secretaris, en haar bestuurslidmaatschap wordt gekenmerkt door haar grote inzet en betrokkenheid. Ria heeft grote bijdragen geleverd aan het 45-jarig Jubileum in de Doelen, het moderniseren en bijhouden van de website, het Beleidsplan 2009-2012 en de actualisering van de Richtlijnen voor solisten en voor contactpersonen. Op 9 september jl. hebben we in de prachtige ambiance van haar Koorschool in Utrecht afscheid genomen van Ria en haar als dank voor haar vele werkzaamheden voor de Vereniging een mooi cadeau aangeboden.

Laatste Liedvriend van Miene van Erven

Op zaterdag 17 oktober zal bij u weer een Liedvriend op de mat vallen. Dat heeft u wel vaker meegemaakt, wat bijzonder is aan deze Liedvriend, is dat het de laatste Liedvriend betreft met Miene van Erven als eindredacteur. Al vele, vele jaren is Miene de onvermoeibare eindredacteur van de Liedvriend, heeft zij met niet aflatende inzet elk nummer tot in de puntjes voorbereid en heeft zij het hoge niveau van het blad weten te creëren en te handhaven. Aan alles komt een eind, door de teruggang om financiële redenen was er voor Miene weinig lol meer aan en ook de mogelijke overgang naar een andere drukker vond Miene weinig aantrekkelijk.

 

Als bestuur zijn wij Miene zeer erkentelijk voor haar grote inzet voor de Liedvriend en bereiden wij een passend afscheid voor. Wie rond of na 17 oktober iets wil laten horen aan Miene: u kunt Miene mailen op Miene.van.erven@planet.nl

 

Hoe nu verder?

Door het vertrek Miene van Erven als eindredacteur van de Liedvriend en van Ria Frowijn als redacteur van de website zijn wij ineens geconfronteerd met twee vacatures op belangrijke plekken in onze in- en externe communicatie. Na grondige afweging hebben wij als bestuur besloten om de taken voor de Liedvriend, de website en de nieuwsbrief te combineren in één betaalde functie. Dit om continuïteit en professionaliteit te waarborgen. Dit kost uiteraard geld, aan de andere kant proberen wij op de druk- en verzendkosten te gaan bezuinigen.

 

Wij hebben drie hierin ervaren professionals gevraagd voor deze combinatie van taken offerte uit te brengen. Wij zijn nog in de beoordelingsfase en wij hopen binnen enkele maanden onze nieuwe redacteur te kunnen presenteren.

Oprichting Stichting Liedkunst

In de Extra ALV van 17 januari jl. is (onder meer) besloten om per jaar verdeeld over het land een beperkt aantal grote evenementen te organiseren en om een Stichting Liedkunst in het leven te roepen die de werving van additionele gelden (onder meer) voor deze meer grootschalige evenementen energiek ter hand neemt.

 

Inmiddels is dit gebeurd. De stichtingsakte is gepasseerd bij de notaris en het is bestuur is (grotendeels) gevormd. De Vereniging mag statutair drie leden in het bestuur van de Stichting benomen en het bestuur van de Vereniging heeft als zodanig benoemd: Frans Eggink (secretaris), Ed Nozeman (penningmeester) en Aat Klompenhouwer (bestuurslid). Er resteren nog vacatures voor de voorzitter en een bestuurslid. Aan de vervulling van deze vacatures wordt druk gewerkt.

Word Boezemvriend!

Het voortbestaan van onze vereniging is sterk afhankelijk van het aantal leden en hun contributies. In het afgelopen jaar zijn er extra mogelijkheden ontwikkeld om onze zo mooie vereniging te steunen. Eén van die mogelijkheden is om Boezemvriend te worden. Elk 5

e

lid dat zich aanmeldt als Boezemvriend ontvangt de 5cd-box van Elly Ameling 75 jaar met handtekening. » lees verder

Nog beter: Word Mecenas!

Door het wegvallen van de rijkssubsidie voor de periode 2009-2012 zijn nieuwe geldbronnen dringend noodzakelijk. Voor het voortbestaan van de vereniging is het cruciaal dat we een aantal mecenassen krijgen. U wordt mecenas, als u voor vijf jaar de verplichting aangaat in de vorm van een tijdelijke lijfrente om jaarlijks een schenking te doen aan het Mecenasfonds van de vereniging. Mecenassen genieten uiteraard de voordelen van het lidmaatschap en krijgen daarnaast gratis toegang tot de landelijke evenementen en een speciaal concert dat jaarlijks voor de mecenassen wordt georganiseerd. » lees verder

 

 

 

 

 

« vorige nieuwsbrief              nieuwsoverzicht              volgende nieuwsbrief »

VvhL - KVK-nr. 40445139