Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Erelid en oud-bestuurslid Eugène Pannebakker overleden

Eugène Pannebakker vervulde jaren lang de functie van secretaris van onze vereniging. Hij begon als tweede secretaris in 1986 en werd algemeen secretaris in 1992. Hij vervulde deze taak met veel enthousiasme en gedrevenheid. Daarnaast organiseerde hij ook de jaarlijkse audities en was actief als sponsorwerver. In 1999 legde hij zijn secretariswerk neer, maar bleef tot 2004 bestuurslid met als taken auditie, sponsorwerving en projecten.

Hij kon bogen op een grote kennissenkring, hetgeen voordelen meebracht voor onze vereniging. Als voorbeeld moge dienen het Internationale Vocalisten Concours in Den Bosch, waaraan hij meerdere jaren was verbonden. Nadat zijn partner Wilh Hofmeester steeds meer was aangewezen op hulp, beëindigde Eugène zijn langjarige werkzaamheden voor de vereniging. Hij trad in 2004 af als bestuurslid en werd vanwege zijn bijzondere verdiensten benoemd tot erelid van de Vrienden van het Lied. In 1999 ontving hij al een koninklijke onderscheiding.

Groot netwerker en organisator

Eugène Pannebakker was een goede netwerker en bracht met zijn niet aflatende enthousiasme voor het lied veel tot stand. Nadat het bestuur had besloten om enkele CD’s te produceren met solisten van de Vrienden van het Lied, heeft hij in nauwe samenwerking met een producent uit Den Bosch (Soetelieve-studio’s) dit project samen met Meinard Kraak gerealiseerd. Prinses Christina mocht op 15 november 1994 de eerste exemplaren in ontvangst nemen. Pannebakker organiseerde in 1996 een masterclass met Roger Vignoles en in 1998 met Graham Johnson. Tussendoor was hij ook de drijvende kracht achter het jubileumconcert in het Concertgebouw in 1997. Buiten de Vrienden van het Lied was hij ook actief in het Brabantse muziekleven.

Eugène Pannebakker is overleden op 27 februari 2015, kort na het overlijden van zijn lieve Wilh. Hij is 80 jaar geworden. De Vrienden van het Lied is hem veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet.

Dinant Krouwel
secretaris
met dank aan Dick Buld

Eugène Pannebakker

17 maart 1934 -
27 februari 2015

rouwkaart

VvhL - KVK-nr. 40445139