Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

SBBI-regeling voor gulle gevers

Nederlanders doneren jaarlijks meer dan 4 miljard euro aan goede doelen. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze giften aftrekbaar van de belasting. Om deze giften voor de donateurs van de vereniging Vrienden van het Lied aftrekbaar te maken heeft de vereniging de SBBI-status gekregen.

Alle organisaties met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn in 2013 doorgelicht door de Belastingdienst. Als vereniging met leden, die contributie betalen, voldoen wij daar niet meer aan. Verenigingen met leden, die contributie betalen, beogen primair het nut van hun leden. Wij hebben zwaar bepleit dat wij ook het algemeen nut beogen met onze doelstelling van de promotie van de liedkunst. Maar de regels zijn streng en duidelijk. Dus de ANBI-status is ingetrokken en de VvhL heeft nu een SBBI-status.

Een SBBI, wat is dat?
SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI is een organisatie met een sociaal belang. Met ingang van 1 januari 2014 is de ANBI-status van De Vrienden van het Lied omgezet in de SBBI-status. Dit is van belang bij legaten en giften en voor mecenassen en boezemvrienden.

Wat kan ik ermee?
Als u een periodieke gift doet aan de Vrienden van het Lied, kunt u deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De extra giftenaftrek voor culturele instellingen met een verhoging van 25% is helaas niet meer van toepassing. Deze is uitsluitend voorbehouden aan organisaties met een ANBI-status. Giften gedaan in 2012 en 2013 vallen nog wel onder de oude regeling. De SBBI-status geldt met ingang van 2014.


Verdere informatie
» SBBI (Belastingdienst)


VvhL - KVK-nr. 40445139