Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Theo Oppewal nieuwe redactiemedewerker

Sinds kort heeft het bestuur in Theo Oppewal een vervanger gevonden voor de redactiewerkzaamheden van de vereniging. Jarenlang is hij al bekend met de vereniging vanuit Theater Romein in Leeuwarden waar hij als hoofd publiciteit en later als programmeur werkte. Sinds dit podium een andere bestemming heeft gekregen is hij zich gaan richten op cultuurcommunicatie als zelfstandige. Daarin vind je zijn bevlogenheid voor met name de klassieke muziek terug. Zelf staat hij ook op het podium, maar dan als amateurzanger in het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia uit de Friese hoofdstad.

 

Theo Oppewal: De concerten van Vrienden van het Lied waren voor mij altijd een bijzondere ervaring in het theater waar ik werkte. Die matinees vormden altijd een mooie samenwerking. Het theater faciliteerde en kreeg daar een goed programma voor terug. Zowel het theater als de afdeling Leeuwarden van de vereniging sponnen daar garen bij.

 

Wat door mijn hele loopbaan de rode draad is, is mijn betrokkenheid bij de Nederlandse uitvoeringspraktijk van veelal jong talent. Met het verzorgen van de communicatie voor Vrienden van het Lied zet ik dat met een frisse toon voort. Het verslag van de Duettendag mag daarvan getuigen.

 


Theo Oppewal, redactie

» Theo Oppewal op Nieuwe Garde Leeuwarden

VvhL - KVK-nr. 40445139