Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Vacature in het bestuur

In de vergadering van 27 juli jl. heeft het bestuur besloten tot een aantal wijzigingen. Dit mede naar aanleiding van een eigen evaluatie en van het vertrek van Ria Frowijn per 1 september 2009. Het Bestuur is met ingang van1 september jl. als volgt samengesteld: Aat Klompenhouwer (voorzitter), Dinant Krouwel (secretaris), Frans Eggink (penningmeester), Eugenie Ditewig (bestuurslid), Lodewijk Meeuwsen (bestuurslid) en Robert Koch (bestuurslid). Daarnaast is er een Dagelijks bestuur ingesteld, bestaande uit Aat, Dinant en Frans.

 

Oproep voor nieuw bestuurslid
Er resteert nog één vacature in het bestuur. Hiervoor zoeken wij vooral iemand, die thuis is in fondsenwerving of ledenwerving. Het is een gezellig bestuur, maar er wordt ook hard gewerkt. Uiteraard kan er over een andere taakverdeling gesproken worden. Heeft u tijd hiervoor en ervaring op dit gebied of wilt u iemand hiervoor voordragen, graag contact opnemen met Dinant
Krouwel, via tel. 030-2735781 of per e-mail: krouweldinant@cs.com

VvhL - KVK-nr. 40445139