Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Leve het leden-voor-leden-concert!

We zijn als afdeling Alkmaar in de gelukkige omstandigheid, dat we veel zingende leden hebben. Zoveel zelfs, dat het een keer is voorgekomen, toen het leden-voor-ledenconcert nog op een avond was, dat het laatste duo pas tegen 12 uur aan de beurt was. Tegenwoordig zijn al onze concerten op zondagmiddag, maar afgelopen jaar, 29 mei 2016, waren we ook pas tegen half 6 klaar met het ‘zangerige’ deel van de middag. Met daarna uiteraard tijd voor nazit en napraat.

Bij het concert in mei 2016 hadden we maar liefst vijf pianisten m/v, en heel leuk is dan om te horen hoe verschillend er gespeeld en begeleid wordt. Een jaar eerder viel een pianiste op het laatste moment uit, op weg in de auto kreeg een ander de muziek onder ogen, en die deed zo maar even de begeleiding. Nou ja, zo maar even? Het was toch wel spannend, voor pianiste en zangeres, en ook voor ons als publiek. Ook is het een keer voorgekomen, dat er maar één pianist beschikbaar was, die iedereen begeleidde. We konden hem na afloop zo ongeveer opvegen, maar het is wel allemaal gelukt. En zo is ieder leden-voor-ledenconcert heel apart.

Jaren geleden heeft de toenmalige contactpersoon een verbod ingesteld op het zingen van Schubert, Schumann en Brahms, want dat waren zo ongeveer de enige componisten, die voorbij kwamen. Het jaar later gold het ook nog, maar daarna was het niet meer nodig, want toen waren we er allemaal aan gewend om verder te kijken. Vorig jaar hadden we, in alfabetische volgorde, Bellini, Britten, Carissimi, Mendelssohn, Mozart, Poulenc, Ravel, Robertson, Schubert, Sokolov, Strauss, Wolf en Woodforde-Finden. Dan blijkt eens te meer, hoe enorm veel liederen er gecomponeerd zijn en wat een ongelooflijke schat dat eigenlijk is.

Een paar jaar geleden was onze voorzitter, Aat Klompenhouwer, bij onze ledenmiddag aanwezig om afscheid te nemen van mijn voorgangster en haar te bedanken voor haar inzet. Hij zei toen, dat deze middagen eigenlijk het leukste onderdeel van de vereniging zijn en dat hij er altijd heengaat, als hij gelegenheid heeft. Mijn eerste idee was: dan ben je bijna elk weekend wel onder de pannen. Maar toen bleek, dat er maar zes of zeven afdelingen zijn, die leden-voor-ledenconcerten organiseren.

Eigenlijk is dat jammer. Want het is zo bijzonder om mee te doen. Natuurlijk is het best spannend en zijn er uiteraard niveauverschillen. Maar dat kan allemaal. Het is juist geweldig om je even een professional te wanen. En soms komt dat heel dicht bij. Vorig jaar sloten we af met Kaddish van Maurice Ravel, en toen ik daarna aan mijn bedankwoordje begon, had ik een brok in mijn keel en zag ik bij diverse leden tranen. Het is fantastisch, als je dat, als amateur, in je hebt.

Daarom, voor alle afdelingen, die dit soort concerten nog niet organiseren, denk er eens over na om een leden-voor-ledenmiddag op te zetten. Doe het eventueel met een afdeling in de buurt samen. Want het is een geweldige ervaring, die ik alle zingende leden graag gun.

Op 28 mei gaan we er weer voor, ik zie er nu al naar uit.

Hilda Wouwenaar
contactpersoon afdeling Alkmaar

Zondag 28 mei, 15.00 uur
Leden voor leden-concert

J.A. Raedeckerweg 39
1871 CJ Schoorl

Aanmelden bij
Hilda Wouwenaar
(072) 5126036
wouwenaar1@live.nl

VvhL - KVK-nr. 40445139