Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

Over zee en tranen - een concert met een afscheid

Op zondag 17 november gaven bariton Vincent Kusters en pianist Charlie Bo Meijering een concert voor de afdeling Amsterdam. Het was een bijzonder recital, enerzijds door de aparte en veelzijdige programmering en anderzijds omdat dit het laatste concert was dat door contactpersoon Annemart Franken was georganiseerd.

De originele programmering had het publiek te danken aan het feit dat het duo een paar dagen later in de halve finale van het IVC stond. Vincent Kusters en Charlie Bo Meijering brachten de liederen ten gehore, die zij voor de halve finale hadden voorbereid en die zij hopelijk ook in de finale zouden uitvoeren. Vincent lichtte de liederen steeds kort toe, zodat het publiek en wellicht ook hijzelf wat soepeler van stijl konden veranderen.

Voor de pauze hoorden we liederen van Schubert en Wolf, van Debussy en Ravel en van Maessen en Schreier. Van Sylvia Maessen klonk O che tranquillo mar, het verplichte lied voor het IVC. Het programma leek hier omheen te zijn gegroepeerd, want in de meeste liederen kwam wel water voor: in de zee en in een vijver of als druppels en tranen. Het laatste lied voor de pauze was Tears van Anno Schreier (*1979) op een tekst van Walt Whitman. Geen zielig tranendal, maar een indrukwekkend lied vol dramatiek, waar het publiek stil van werd.

Na de pauze bracht het duo liederen van Haydn en Schubert, Mahler en Brahms en de laatste cyclus van Fauré, L’Horizon Chimérique, helemaal passend bij het water-thema. Het eerste lied hieruit werd voor mijn gevoel nogal nuchter uitgevoerd, maar gelukkig kwam de beweging en ontroering terug vanaf het tweede lied en het maanlied klonk als een heerlijke nocturne. Het programma werd afgesloten met weer een modern werk, het derde lied in dit recital uit de 21e eeuw. Van de Utrechtse componist Stephen Westra (*1967) voerden Vincent en Charlie Bo Fusilamiento uit op een Spaanse tekst van Guillén. Dit werk gaat over een executie, waarbij de soldaten, die een vastgebonden man moeten fusilleren, netzo gebonden zijn als de man die dood moet. Een aangrijpend lied, waarin Westra de harde realiteit, het drama en de paniek laat horen. Beide musici konden hun theatrale kant, die we al eerder hoorden bij Wolf, Ravel en Mahler, hier nog extra laten schitteren met een geweldige timing en een uitbundige, maar ook zorgvuldige dynamiek. Westra, aanwezig bij dit recital, kreeg terecht een extra applaus, maar het grootste applaus ging naar Vincent en Charlie Bo. Zij lieten het publiek genieten van wat zij in hun mars hebben en dat is al heel veel.

Na afloop werd Annemart Franken namens het bestuur nog toegesproken door Dinant Krouwel. Sinds 1997 was zij contactpersoon, aanvankelijk nog samen met Juul Muller. Al 20 jaar vonden de VvhL-concerten bij haar thuis plaats. Dat waren bij elkaar zo’n 60 concerten! Zij deed dit naast haar drukke werkzaamheden als koordirigent en pianist, twee vakgebieden waarin ze ook woord en muziek met elkaar verbond. Altijd was het goed voorbereid en perfect georganiseerd, zodat de musici ontspannen hun werk konden doen en het publiek zich op zijn gemak voelde. Als dank overhandigde Dinant haar een mooie fles wijn uit Oostenrijk, het land van de romantische liedkunst, en een klein boekje over een dochter van Robert en Clara Schumann, die veel in Nederland verbleef. Na een daverend applaus voor Annemart bleef het nog lang gezellig op de Lomanstraat.

En toen werd het stil in de Lomanstraat ...

foto: Robert Linnekamp

Door de verhuizing van Annemart Franken uit Amsterdam was dit het laatste concert in haar huis. Ondanks verschillende oproepen is er nog geen opvolger gevonden voor haar als contactpersoon van de afdeling Amsterdam. Er zijn wel concertlocaties beschikbaar, maar zonder een contactpersoon worden er geen VvhL-recitals in deze regio georganiseerd. In veel afdelingen wordt deze taak door twee leden gedaan. Dat maakt het werk makkelijker en gezelliger en biedt ook meer zekerheid voor de continuïteit. Wie zich geroepen voelt voor deze taak of meer informatie wil hebben, kan zich wenden tot Annette Ovink (voorzitter Commissie Concerten) via ahodovink@a1.nl of tot Teuny van Wijgerden (secretaris van de vereniging) via 06-83717146 of info@vvhl.nl. Aarzel niet, het is een leuke en dankbare taak.

Dinant Krouwel
lid afdeling Utrecht


Lomanstraat 13, Amsterdam


Vincent Kusters


Charlie Bo Meijering

VvhL - KVK-nr. 40445139