Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Arjen Verhage

Arjen Verhage (1982) studeerde aanvankelijk gitaar aan het Conservatorium van Amsterdam bij Lydia Kennedy. Sinds 2004 heeft hij zich gespecialiseerd in de oude muziek, op renaissance luit en theorbe, bij Fred Jacobs. Ook in de contemporaine muziek is hij actief; recentelijk speelde hij in het theaterstuk Wachterslangnacht van componist Florian de Backere.

Arjen begeleidt diverse solozangers in het luitlied en concerteerde als zodanig op diverse plaatsen in ons land. Arjen is een veelgevraagd continuospeler en heeft gespeeld onder dirigenten als Jos van Veldhoven en Glen Willson en Andrea Marcon. De Nederlandse muziek van de 17e eeuw heeft Arjens speciale interesse; hij werkte in 2007 mee aan 1637 Tulpenmanie, een productie rondom het Nederlandse muziektheater in Huis te Linschoten. Daarnaast voerde hij luitkwartetten van Nicolas Vallet en tijdgenoten uit. Delen hiervan zijn opgenomen voor een cd in samenwerking met het Hemony ensemble.

Arjen is regelmatig te horen in verschillende samenwerkingsverbanden: met zangers, met andere instrumentalisten, in de grotere oratoria, in opera en zelfs in moderne muziek. Hij volgde in 2010 een half jaar lang lessen aan het conservatorium in Basel (Zwitserland) bij de beroemde luitist Hopkinson Smith en sloot eind 2011 zijn masteropleiding af bij Fred Jacobs aan het Conservatorium van Amsterdam. Met de mezzosopraan Leonore van Sloten vormt hij al enkele jaren het Huygens Duo.

Concerten
Arjen Verhage

Website
ยป Website Arjen Verhage

VvhL - KVK-nr. 40445139