Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Sponsors

Word Boezemvriend!

Daarom de volgende actie: De eerste vijf leden die zich aanmelden en daarna elk vijfde lid dat zich aanmeldt als Boezemvriend, ontvangt gratis de 5cd-box van Elly Ameling 80 jaar.

De cd-boxen zijn gesponsord door "Light innovation", netwerk voor innovatieve projecten.

Nog beter: Word Mecenas!

Een lid dan wel boezemvriend wordt mecenas, mits voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:

  • U gaat voor vijf jaar de verplichting aan om jaarlijks € 250 of € 500 te schenken aan de vereniging. Periodieke giften zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betreft schenkingen die u vastlegt in een Overeenkomst Periodieke Gift en ten minste vijf jaar achtereen doet. U kunt zich aanmelden als Mecenas door bijgaande Overeenkomst Periodieke Gift in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de heer F. Bakx, Graaf Janlaan 6, 3708 GM Zeist.
  • Een bedrag van ten minste € 5.000 is gelegateerd aan de vereniging Vrienden van het Lied, mits de erflater op dat moment de leeftijd van 60 jaar is gepasseerd. Voor dit bedrag is de erflater mecenas voor de periode van tien jaar.
  • Indien de gift tenminste € 12.500 bedraagt, is de schenker mecenas voor het leven, mits de schenker op dat moment de leeftijd van 60 jaar is gepasseerd.

Mecenassen genieten uiteraard de voordelen van het lidmaatschap en krijgen daarnaast gratis toegang voor twee personen tot het landelijke evenement op een groot podium dat de vereniging jaarlijks organiseert. Dankzij haar SBBI-status betaalt de vereniging geen schenkingrecht over de ontvangen giften en geen successierecht over ontvangen legaten.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden als Boezemvriend door het aanmeldingsformulier boezemvrienden of als Mecenas door het aanmeldingsformulier mecenas in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar:

 Vereniging Vrienden van het Lied
 Johannes Vermeerstraat 12
 3583 RM Utrecht

Indien u zich aanmeldt als Boezemvriend, maakt u, aannemende dat u uw contributie voor het lopende kalenderjaar al heeft betaald en voor het overgrote deel van de leden geldt dat gelukkig, het voor u geldende donatiedeel (€ 50 of € 115) over naar rekeningnummer NL70INGB0000326329 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Lied, Utrecht, onder vermelding van donatie Boezemvriend.

Indien u zich aanmeldt als Mecenas, maakt u nog geen geld over. Wij nemen eerst contact met u op.

Begunstigers hebben gratis toegang tot de liederenrecitals van de vereniging. Door een jaarlijkse schenking van minstens € 50,- wordt u begunstiger van de vereniging Vrienden van het Lied.

Naamsvermelding
Bij een donatie van minimaal 125,- euro per jaar is naamsvermelding in de Liedvriend mogelijk.

Direct begunstiger worden

Donaties kunnen naar rekeningnummer NL70INGB0000326329 op naam van Vereniging Vrienden van het Lied. Of geeft u op via het sponsorformulier.

Contact sponsoring en fondsenwerving

Aat Klompenhouwer
email: aklompenh@msn.com

VvhL - KVK-nr. 40445139