Algemene ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering van 2023 vindt plaats op zaterdag 15 april van 11.00 tot 13.00 uur in de Witte Huisjes te Bunnik. Aansluitend vindt een Heidag plaats. Het bestuur hoopt u allen weer te zien en te kunnen spreken
Witte huisjes aan een sloot.

Op de agenda staan de gebruikelijke punten, maar ook een statutenwijziging in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR), die op 1 juli 2021 is ingegaan voor alle verenigingen en stichtingen. U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien en downloaden op de ledenpagina van onze website. Op deze pagina logt u in met het wachtwoord dat u via het secretariaat per mail hebt ontvangen. Het is ook mogelijk de stukken aan te vragen bij het secretariaat door een mail te sturen aan: info@vvhl.nl. Leden die aanwezig waren bij de vorige jaarvergadering krijgen de stukken automatisch toegezonden per mail.

Na afloop van de jaarvergadering is er een gezamenlijke lunch. Aansluitend vindt er vanaf 14.00 uur een Heidag plaats als vervolg op de middag van vorig jaar. Onder aanvoering van gespreksleider Hans Buijze zullen verschillende onderwerpen worden aangesneden. Extra aandacht zal worden besteed aan de uitkomsten van de enquête die onder de contactpersonen is gehouden. Het bestuur stelt uw aanwezigheid ook hierbij zeer op prijs.

In verband met de catering hoort het bestuur graag uiterlijk 10 april of u in de gelegenheid bent de ALV en/of Heidag bij te wonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@vvhl.nl.

Locatie

Witte Huisjes
Kerkpad 3
3981 EM Bunnik