Nieuw Huishoudelijk Reglement

Naar aanleiding van de nieuwe statuten, die bij de algemene ledenvergadering (ALV) in 2023 werden besproken en aangenomen, moest er ook een nieuw Huishoudelijk Reglement worden opgesteld. Dit zal bij de ALV op 13 april 2024 aan de orde komen. Het nieuwe reglement staat nu al op de site en kunt u hieronder inzien. Wie hier belangstelling voor heeft, kan het vast doorlezen.

Het bestuur ontvangt graag opmerkingen over dit reglement vóór 1 april, zodat we die mee kunnen nemen bij de ALV. U kunt uw reactie en vragen mailen aan: info@vvhl.nl.

Bekijk hier het nieuwe huishoudelijk reglement >