Nieuw Nederlands repertoire

Op 8 oktober 2022 vond in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht een bijzonder concert plaats waarin nieuw, Nederlands repertoire ten gehore werd gebracht.

Binnen de Vrienden van het Lied wordt al lang de wens uitgesproken tot het uitvoeren van Nederlands repertoire. Wijlen voorzitter Aat Klompenhouwer gaf die wens meermaals aan en ook zijn opvolger, Leo Samama, sprak bij zijn toespraak in het kader van De dag van het Lied duidelijk zijn wens uit tot het laten horen van meer Nederlands repertoire. Nu heb ik in al die jaren dat ik lid ben van de vereniging slechts één keer een Nederlandstalig lied horen uitvoeren en dat was ter ere van dierendag. Op 4 oktober 2015, de naamdag van Francis van Broekhuizen, bracht zij Stekelvarkentjes Wiegelied met haar pianiste en tweede stem Femke de Graaf roerend ten gehore. Die dag was ook de verjaardag van Roos van der Burg die na mijn opmerking hierover in de zaal dan ook met Lang zal ze leven werd toegezongen.

Nu had Roos, als componist bekend als Rosasharn, voor haar 70e verjaardag het plan opgevat om een concert te geven met door haar zelf gecomponeerd werk op gedichten van gerenommeerde Nederlandse dichters als Ida Gerhardt, Hendrik Marsman, Simon Vestdijk, Anneke Brassinga. Dit werd niet haar eerste concert, want in het kader van haar 50e verjaardag had zij in de Woudkapel te Bilthoven een concert georganiseerd waarbij zeker 100 toehoorders hebben genoten van de cyclus De Lange Wandeling. Deze twaalf liederen op gedichten van Rosasharn zelf beschrijven de innerlijke wereld van een jong mens op basis van zijn of haar wandelervaringen en levensvragen.

In de 20 volgende jaren heeft Rosasharn haar stijl gevonden en vele liederen gecomponeerd. Een twintigtal daarvan werd op 8 oktober 2022 uitgevoerd voor een publiek dat, naast vrienden en familie, bestond uit bestuur en regio-contactpersonen van de VvhL. Immers, de VvhL mag bogen op ruim 60 jaar liedplezier waar Rosasharn er zeker twintig van heeft meegenoten. Zij wilde nu iets voor onze vereniging terugdoen, en dan vooral voor diegenen die zich steeds weer inzetten om het Lied in de regio’s te kunnen laten klinken.

De uitvoering was een groot succes. Het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht was een stijlvolle plek voor deze premières, en het volledig nieuwe repertoire was een aangename verrassing voor de circa zestig aanwezigen. De liederen werden bovendien uitgevoerd door een in de VvhL zeer gewaardeerd drietal namelijk Bas Verheijden aan de piano, mezzosopraan Florieke Beelen en bariton Hans Pieter Herman. Het uur duurde zeker niet te lang voor de aanwezigen! Toen kwam er nog een uitsmijter in de vorm van een tweede uur waarin niemand minder dan Lenneke Ruiten en Thom Janssen hun Strauss-repertoire lieten horen en twee liederen van Rosasharn uitvoerden.

v.l.n.r. Lenneke Ruiten, Roos van der Burg en Florieke Beelen

De genodigden waren het er over eens: dit was een topmiddag waarin een belangrijke en hopelijk blijvende bijdrage is geleverd aan de Nederlandse Liedkunst.

Ferry van Elven
Lid regio Utrecht