13 april: algemene ledenvergadering

Op zaterdag 13 april vindt van 11.00 - 13.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de Witte Huisjes in Bunnik. Aansluitend is er een lunch en een Heidag.
DE WITTE HUISJES

Leden zijn van harte uitgenodigd de ALV bij te wonen. De agenda en de bijbehorende stukken zijn te downloaden op de ledenpagina op de site. Om in te loggen gebruikt u het wachtwoord dat u in de nieuwsbrief van donderdag 28 maart ontving. Leden die aanwezig waren bij de vorige jaarvergadering krijgen de stukken toegezonden per mail.

Dit jaar treden twee bestuursleden af, namelijk penningmeester Frank Bakx en Eugenie Ditewig. Het bestuur draagt daarom twee nieuwe bestuursleden voor, die in de stukken aan u worden voorgesteld. Ook het nieuwe Huishoudelijk Reglement komt aan bod. Naar aanleiding van de nieuwe statuten, die vorig jaar aan de orde kwamen, moest ook het Huishoudelijk Reglement aangepast worden. Een ander belangrijk agendapunt is de goedkeuring van de begroting 2025, waarin de contributies met 25% worden verhoogd.

In verband met de catering hoort het bestuur graag uiterlijk 8 april of u de ALV en/of Heidag bij zult wonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@vvhl.nl.