aanmeldformulier auditieAUDITIEPROGRAMMA

Per lied invullen:
- de titel van het lied inclusief het opusnummer
- de volledige naam, geboorte- en sterfdatum van de componist
- de naam van de tekstdichter
- de exacte duur van elk lied


Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 7 bestanden uploaden.
Upload een kopie van een geldig EU-paspoort of een in de EU geldige permanente verblijfsvergunning van jouzelf en je duopartner en een recente geluidsopname van jullie als duo met drie liederen, waarvan in elk geval één Duitstalig lied uit de Duitse romantiek en één Franstalig lied naar keuze. Klik op het icoon om te uploaden. Elk bestand mag niet groter zijn dan 64 Mb. Lukt het niet om je bestand te uploaden? Mail ons: auditie@vvhl.nl