Algemene ledenvergadering 2024

De ALV vindt plaats op zaterdag 13 april van 11.00 tot 13.00 uur in de Witte Huisjes te Bunnik. Aansluitend is er een lunch en een Heidag. Het bestuur hoopt u allen weer te zien en te kunnen spreken.
Witte huisjes aan een sloot.

De agenda en de bijbehorende stukken zijn vanaf eind maart te downloaden op de site. Leden die aanwezig waren bij de vorige jaarvergadering krijgen de stukken toegezonden per mail.

In verband met de catering hoort het bestuur graag uiterlijk 8 april of u de ALV en/of Heidag bij zult wonen. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@vvhl.nl.

Locatie

Witte Huisjes
Kerkpad 3
3981 EM Bunnik