Passieconcert Fiat Voluntas Tua

De vastentijd wordt van oudsher gekenmerkt door onthouding en bezinning. Het passieconcert Fiat Voluntas Tua - Uw Wil Geschiede sluit daarop aan. Bariton Vincent Kusters en pianist Charlie Bo Meijering brengen liederen met thema’s als geloof, hoop en liefde en bieden luisteraars de mogelijkheid om even stil te staan bij de diepere aspecten van het leven.

De J.M. Vogl-stichting ‘voor de zangkunst’ presenteert in samenwerking met Stichting De Kopermolen een bijzonder passieconcert. Houdt u van intens mooie muziek of bent u op zoek naar muziek met een diepere betekenis? Het brede palet aan emoties maakt de religieuze muziek in dit programma voor iedereen toegankelijk, gelovig of niet. De bijzondere, historische concertlocaties versterken de beleving van de door de muziek gecreëerde sfeer. Op het programma staan werken van Peter Cornelius, Johannes Brahms, Hans Leenders, Darius Milhaud, Ralph Vaughan Williams.

‘Mein Paternoster wird Sie interessieren!’, schreef Peter Cornelius in 1854 aan Franz Liszt, na voltooiing van zijn negendelige cyclus Vater Unser gebaseerd op de cantus firmus van het gregoriaanse Pater Noster (Onze Vader). Bijzonder is dat niet alleen de muziek, maar ook de teksten van de hand van Cornelius zelf zijn. Met toegankelijke teksten en alledaagse instrumentatie – piano in plaats van orgel of harmonium – past deze cyclus goed bij een steeds persoonlijkere geloofsbeleving.

Tegen het einde van zijn leven schreef Johannes Brahms Vier ernste Gesänge, op teksten die rechtsreeks aan de Bijbel zijn ontleend. De teksten van de eerste drie liederen zijn Oudtestamentisch met de dood als thema, de vierde tekst komt uit het Nieuwe Testament en gaat over geloof, hoop en liefde. Het geheel kan worden opgevat als een troostrijke hymne op de dood, in een periode dat Brahms met dit gegeven werd geconfronteerd door het overlijden van Clara Schumann met wie hij een innige vriendschap onderhield.

De gedichten van Paul Mühsam zijn doordrenkt van spiritualiteit, die geworteld is in zijn joodse afkomst en beïnvloed door christelijke mystiek. Hans Leenders maakt met zijn hedendaagse impressionistische en neoromantische stijl de inhoud van de teksten toegankelijk.

De cyclus 6 Chants populaires hébraïques van de joodse componist Darius Milhaud gaat over de grondbeginselen van het jodendom en heeft zowel inhoudelijk als melodisch een volks karakter. De stemming varieert van een klagelijke, ironische, of zelfs bittere toon, tot een onwrikbaar vertrouwen in God.

Het concert wordt afgesloten met Five Mystical Songs van Ralph Vaughan Williams, waarmee over de vastentijd heen wordt gekeken, zoals de titel van het eerste lied ‘Easter’ (Pasen) doet vermoeden. Het zijn vier meditatieve liederen met een uitbundig slot: ‘Let all the world in ev’ry corner sing!’       

Leden van de VvhL ontvangen 30% korting op de toegangsprijs (normaal € 15,00) van het concert in Domani Venlo en Kapel Opveld Maastricht.

Data, tijden en locaties:

  • 23 februari / 20.00 uur / Domani, Dominicanenplein 15, Venlo
  • 1 maart / 20:00 uur / Kapel Opveld, Veldstraat 20, Maastricht
  • 15 maart / 20.00 uur / De Kopermolen, Von Clermontplein 11, Vaals

 

Kaarten bestelt u door een mail te sturen met vermelding van uw naam en het aantal personen naar info@voordezangkunst.nl. Het totaalbedrag kunt u overboeken op IBAN NL67 RBRB 8841 5488 27 ten name van de J.M. Vogl-stichting. Vergeet bij uw overboeking niet uw naam te vermelden. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging.
Voor het concert op 15 maart kunt u kaarten reserveren via www.dekopermolenvaals.nl.
Wij kijken uit naar uw komst.

Programma

Peter Cornelius ‘Vater Unser’ 

Johannes Brahms ‘Vier ernste Gesänge’

Hans Leenders ‘Mühsam Vertonungen’ 

Darius Milhaud ‘6 Chants populaires hébraïques’

Ralph Vaughan Williams ‘Five Mystical Songs’