auditie

De volgende auditie zal plaats vinden op zaterdag 27 januari 2024 in het ArtEZ conservatorium van Zwolle.

ben jij

op zoek naar een groter publiek dat houdt van het lied? Auditeer dan bij de Vrienden van het Lied: hét podium voor iedereen die van liedkunst houdt.
De vereniging biedt liedduo’s de mogelijkheid op kleine podia en in huiskamers recitals te geven en het publiek te laten genieten van de intimiteit van het lied.
Een jury, bestaande uit musici die hun sporen op het podium van de liedkunst hebben verdiend, beoordeelt de deelnemende duo’s. Een duo bestaat uit een zanger en een instrumentalist.

in de jury van 2024 zullen plaatsnemen:
Cécile van de Sant, mezzosopraan
Claudia Patacca, sopraan
Daan Boertien, pianist
Maurice Lammerts van Bueren, pianist
Marc Pantus, bas-bariton

belangrijke data

De volgende auditie zal plaats vinden op zaterdag 27 januari 2024 vanaf 11.00 uur in het ArtEZ conservatorium, Aan de Stadsmuur 88 in Zwolle.

De aanmeldingstermijn loopt van vrijdag 1 september tot donderdag 7 december 2023. Houd er rekening mee dat er maximaal 10 duo’s kunnen worden geplaatst.

Na 15 december 2023 hoor je of je wordt uitgenodigd voor de auditie op 27 januari 2024.

toelating

Wanneer je wilt auditeren:

 • ben je als zanger in staat de liederen die je brengt uit het hoofd te zingen.
 • zijn jij en je duopartner bereid na toelating tot ons bestand van uitvoerende musici samen concerten te verzorgen

Houd er rekening mee dat je als duo niet vaker dan twee keer kunt auditeren.

na toelating

Musici die optreden voor de Vrienden van het Lied komen, naast hun gage, in aanmerking voor een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten over afstanden groter dan 200 km. Reiskosten worden berekend over het totaal aantal gemaakte kilometers binnen Nederland.

aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf 1 september 2023 tot 7 december 2023 door een volledig ingevuld aanmeldformulier in te sturen met daarin een programma van maximaal 15 minuten.

Verplichte onderdelen van dit programma zijn:

 • een lied van na 1900 van een Nederlandse componist, niet per se Nederlandstalig
 • een Duitstalig lied uit de Duitse romantiek
 • een Franstalig lied van een componist naar keuze

 

Vermeld hierbij per lied:

 • de titel van het lied inclusief het opusnummer
 • de volledige naam, geboorte- en sterfdatum van de componist
 • de naam van de tekstdichter
 • de exacte duur van elk lied

 

Upload daarbij de volgende bijlagen:

 • een kopie van een geldig EU-paspoort of een in de EU geldige verblijfsvergunning met de aantekening ‘arbeid is vrij toegestaan’, van jouzelf en je duopartner. Dit is noodzakelijk in verband met het contracteren van musici, die na een geslaagde auditie gaan optreden voor de Vrienden van het Lied.
 • een recente geluidsopname van jullie als duo met drie liederen waarvan in elk geval één Duitstalig lied uit de Duitse romantiek en één Franstalig lied naar keuze.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de raad van advies voor artistieke zaken (RAA).
Vanaf 15 december 2023 wordt bekend gemaakt welke duo’s zijn toegelaten tot de audities van 27 januari 2024. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Kosten
De kosten van deelname zijn € 60,00 per duo. Na toelating tot de auditie dient dit bedrag vóór 7 januari 2024 te zijn bijgeschreven op:

IBAN NL 70 INGB 0000 326 329
ten name van Vrienden van het Lied
onder vermelding van ‘deelname auditie’ en de naam van jullie duo.

Wanneer het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving. Restitutie is niet mogelijk, tenzij na overleg met de penningmeester en tot uiterlijk één week voorafgaand aan de auditie.
Voor vragen over deelname aan de audities kun je een mail sturen naar auditie@vvhl.nl.

locatie

ArtEZ Conservatorium
Aan de Stadsmuur 88
8011 VD Zwolle

aanmelden