auditie

De volgende auditie zal plaats vinden op zaterdag 27 januari 2024 in het conservatorium van Zwolle.

ben jij

op zoek naar een groter publiek dat houdt van het lied? Auditeer dan bij de vereniging Vrienden van het Lied: hét podium voor lied voor iedereen die van liedkunst houdt. De vereniging biedt liedduo’s de mogelijkheid het publiek met liedrecitals op kleine podia en in huiskamers te laten genieten van de intimiteit van het lied. Een jury, bestaande uit musici die hun sporen op het podium van de liedkunst hebben verdiend, beoordeelt of de deelnemende duo’s voldoende bekwaamheid en affiniteit hebben met het lied.

De volgende auditie zal plaats vinden op zaterdag 27 januari 2024 in het ArtEZ conservatorium, Aan de Stadsmuur 88 in Zwolle.

Toelating
Wanneer je wilt auditeren:

 • zijn jij en je duopartner inwoner van de Europese Unie
 • zijn jullie in het bezit van een masterdiploma of studerend hiervoor
 • ben je als zanger in staat de liederen die je brengt uit het hoofd te zingen. Een uitzondering wordt gemaakt voor zeer moderne werken en/of werken in exotische talen
 • zijn jij en je duopartner bereid na toelating tot ons bestand van uitvoerende musici samen concerten te verzorgen

Houd er rekening mee dat je als duo niet meer dan twee keer kunt auditeren.

Programma
Deelnemen aan de auditie kan door een programma in te sturen van maximaal 15 minuten met tenminste:

 • een lied van een Nederlandse componist, maar niet per se Nederlandstalig
 • een Duitstalig lied van Schubert, Schumann, Brahms of Strauss
 • een Franstalig lied van een componist naar keuze

aanmelden

Aanmelden is binnenkort weer mogelijk door een volledig ingevuld aanmeldformulier in te sturen.

Vermeld per lied

 • de titel van het lied inclusief het opusnummer
 • de volledige naam, geboorte- en sterfdatum van de componist
 • de naam van de tekstdichter
 • de exacte duur van elk lied

 

Upload daarbij gelijktijdig de volgende bijlagen:

 • een kopie van een geldig EU-paspoort of een in de EU geldige permanente verblijfsvergunning van jouzelf en je duopartner
 • een recente geluidsopname van jullie als duo met drie liederen, waarvan in elk geval een Franstalig en een Duitstalig lied

 

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de raad van advies voor artistieke zaken (RAA).

Wanneer er meer dan tien aanmeldingen worden ontvangen is de volgorde van binnenkomst bepalend. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

Kosten
De kosten van deelname zijn € 60,00 per duo. Dit bedrag dient na bericht van toelating tot de auditie te zijn bijgeschreven op:
IBAN NL 70 INGB 0000 326 329
ten name van Vrienden van het Lied
onder vermelding van ‘deelname auditie’.

Wanneer het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving. Restitutie is niet mogelijk, tenzij na overleg met de penningmeester en tot uiterlijk één week voorafgaand aan de auditie.

Voor vragen over deelname aan de audities stuur je een mail naar auditie@vvhl.nl.

locatie

ArtEZ Conservatorium
Aan de Stadsmuur 88
8011 VD Zwolle

aanmelden